369 лв. ще е линията на бедност за страната през 2021 г. Това беше решено на днешния Министерски съвет.

Размерът й е с 6 лв. по-висок спрямо настоящата година.

Сумата е определена в съответствие с Методиката за определяне на линията на бедност за страната и отразява потреблението на най-ниско доходните групи от населението и индекса на цените на малката по състав кошница. Освен това определеният размер съответства на намаления икономически ръст и предприетите бюджетни разходи за преодоляване на последствията от коронавируса.

Линията на бедност за 2021 г. показвала тотално неразбиране на социалната политика

Линията на бедност за 2021 г. показвала тотално неразбиране на социалната политика

Според Иван Нейков тежестта се прехвърля върху най-бедните

С новия размер на линията на бедност финансовата подкрепа за около 670 000 хора с трайни увреждания ще нарасне с 1,9% и ще запази покупателна си способност при очаквана инфлация от 0,1% през 2020 г.

Освен това правителството одобри допълнение на Методиката за определяне на линията на бедност в страната. Целта на промените е да се постигне по-прецизно определяне на линията на бедност и да се отговори на икономическата ситуация в страната в условия на криза.

С 6 лева по-висок праг на бедност през 2021 г. предлага държавата

С 6 лева по-висок праг на бедност през 2021 г. предлага държавата

Социалният министър ще предлага еднолично размер му

Създава се възможност за определяне на линия на бедност за страната, когато през предходното тримесечие на текущата календарна година Националният статистически институт е отчел забавяне на темпа на растеж на БВП. В този случай министърът на труда и социалната политика може да предложи размер на линията на бедност на базата на обективна информация, съобразена с възможностите на бюджета, който не може да е по-нисък от равнището й през текущата година.

При прилагането на новата методика линията на бедност за 2021 г. ще се промени в зависимост от ценовата динамика и потреблението на най-нискодоходните домакинства по време на пандемията.

От Министерския съвет посочват, че с приемане на постановлението ще се откроят ключовите рискови групи, които са най-застрашени от бедност.