Към края на август печалбата на банковата система е 686 млн. лв., или с 43.4 на сто (527 млн. лв.) по-малко от отчетената за осемте месеца на предходната година, гласи информация на Българската народна банка, цитирани от "24 часа".

През август балансовото число на банковата система се увеличава с 1.0 млрд. лв. (0.9 %) до 118.8 млрд. лв. в резултат от нарастването на депозитите и на собствения капитал, отчита БНБ.

Общите брутни кредити и аванси спрямо 31 юли 2020 г. се увеличават със 192 млн. лв. (0.2 на сто) до 77.0 млрд. лв. в края на август.

С 13 млн. лв. намаляват вземанията от кредитни институции намаляват до 9.6 млрд. лв., а брутният кредитен портфейл на банковата система нараства с 205 млн. лв. до 67.4 млрд. лв.

Увеличават се кредитите за домакинства (със 199 млн. лв.) и за сектор "държавно управление" (с 90 млн. лв.). Намаляват кредитите за други финансови предприятия (с 62 млн. лв.) и за нефинансови предприятия (с 23 млн. лв.).

През август депозитите в банките се увеличават с 892 млн. лв. (0.9на сто) до 100.7 млрд. лв. Нарастват депозитите на нефинансови предприятия (с 830 млн. лв.), на домакинства (с 263 млн. лв.), на кредитни институции (с 51 млн. лв.) и на сектор "държавно управление" (със 17 млн. лв.). Спад (с 269 млн. лв.) е отчетен при депозитите на други финансови предприятия.

По Реда за отсрочване и уреждане на изискуеми задължения към банки и дъщерните им дружества - финансови институции, към 31 август 2020 г. са подадени общо 124 997 искания за задължения с брутна балансова стойност 10 187 млн. лв.

От тях са одобрени 108 748 броя за 9072 млн. лв. Предприятията са заявили 15 356 броя за 7814 млн. лв., от които са одобрени 14 120 броя за 6955 млн. лв.

От домакинствата са подадени 109 641 броя искания за 2373 млн. лв., от които са одобрени 94 628 броя за 2117 млн. лв. Спрямо 31 юли 2020 г. общият брой на одобрените искания от предприятия и домакинства се увеличава с 1561 броя, а брутният размер на одобрените задължения - обект на частния мораториум, нараства с 11 млн. лв.