Агенцията по вписванията ще работи извънредно, за да улесни подаването на декларации по чл. 38, ал.9, т. 2 от Зсч (за неактивност на търговци и юридически лица с нестопанска цел - ЮЛНЦ), в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ТРРЮЛНЦ).

Всички офиси на Агенцията по вписванията в страната ще работят извънредно на 30 март 2019 г. (събота) с работно време от 09:00 до 15:30 ч., съобщиха от Агенцията по вписванията.

Гишетата на агенцията в София ще бъдат отворени за клиенти и в неделя - 31 март 2019, отново от 09:00 до 15:30 часа. Така институцията цели да улесни подаването в срок на декларациите по чл.38, ал.9, т.2 от Закона за счетоводството. Законовият срок за подаване на заявленията за липса на дейност на търговци и юридически лица с нестопанска цел е от 01 януари 2019 г. до 31 март 2019 г.

От Агенцията по вписванията припомнят, че освен на гише, документите могат да се подават и онлайн на сайта на Търговския регистър и регистъра на юридически лица с нестопанска цел (ТРРЮЛНЦ) - www.brra.bg. Според статистика на институцията се наблюдава тенденция на нарастващ брой подавани заявления с електронен подпис.

До момента в Агенцията по вписванията са постъпили около 100 000 декларации, т.е. 50 % от общия брой, които се очаква да бъдат внесени. От тях около половината са подадени на гише, а останалата половина - по електронен път. На база подадените заявления от миналата година се очаква в следващите 8 дни да бъдат внесени над 75 000 заявления.

Според Габриела Козарева - изпълнителен директор на Агенцията по вписванията през миналата година в системата на Търговския регистър са направени действия по обновяване и модернизиране, което увеличи с осем пъти капацитета й на работа.