Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) стартира обществените поръчки за текущ ремонт и поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно - възстановителни работи при аварийни ситуации) на републиканските пътища за следващите 5 години.

Както и досега обществените поръчки са по райони - Северозападен, Северен централен район, Североизточен, Югоизточен, Южен Централен и Югозападен район.

За Северозападен район обществената поръчка е в пет обособени позиции:

 • Обособена позиция № 1 - ОПУ Видин, с прогнозна стойност 14 300 000 лв. без ДДС. Дължината на пътната мрежа е 608,040 км;
 • Обособена позиция № 2 - ОПУ Враца, с прогнозна стойност 19 100 000 лв. без ДДС. Дължината на пътната мрежа е 646,050 км;
 • Обособена позиция № 3 - ОПУ Монтана, с прогнозна стойност 16 400 000 лв. без ДДС. Дължината на пътната мрежа е 622,626 км;
 • Обособена позиция № 4 - ОПУ Ловеч, с прогнозна стойност 18 400 000 лв. без ДДС. Дължината на пътната мрежа е 732,174 км;
 • Обособена позиция № 5 - ОПУ Плевен, с прогнозна стойност 18 600 000 лв. без ДДС. Дължината на пътната мрежа е 793,736 км.
 • Общата прогнозна стойност на обществената поръчка е 86 800 000 лв. без ДДС.

За Северен централен район обществената поръчка е в 5 обособени позиции:

 • Обособена позиция № 1 - ОПУ Велико Търново, с прогнозна стойност 23 200 000 лв. без ДДС. Дължината на пътната мрежа е 963,921 км;
 • Обособена позиция № 2 - ОПУ Габрово, с прогнозна стойност 12 100 000 лв. без ДДС. Дължината на пътната мрежа е 503,741 км;
 • Обособена позиция № 3 - ОПУ Разград, с прогнозна стойност 12 800 000 лв. без ДДС. Дължината на пътната мрежа е 505,400 км;
 • Обособена позиция № 4 - ОПУ Русе, с прогнозна стойност 12 600 000 лв. без ДДС. Дължината на пътната мрежа е 496,583 км;
 • Обособена позиция № 5 - ОПУ Силистра, с прогнозна стойност 13 700 000 лв. без ДДС. Дължината на пътната мрежа е 506,075км.
 • Общата прогнозна стойност на обществената поръчка е 74 400 000 лв. без ДДС.

За Североизточен район обществената поръъчка е в 4 обособени позиции:

 • Обособена позиция № 1 - ОПУ Варна, с прогнозна стойност 14 700 000 лв. без ДДС. Дължината на пътната мрежа е 647,014 км.;
 • Обособена позиция № 2 - ОПУ Добрич, с прогнозна стойност 18 400 000 лв. без ДДС. Дължината на пътната мрежа е 823 км;
 • Обособена позиция № 3 - ОПУ Търговище с прогнозна стойност 12 800 000 лв. без ДДС. Дължината на пътната мрежа е 523,3 км;
 • Обособена позиция № 4 - ОПУ Шумен с прогнозна стойност 14 300 000 лв. без ДДС. Дължината на пътната мрежа е 575,244 км.
 • Общата прогнозна стойност на обществената поръчка е 60 200 000 лв. без ДДС.

За Югоизточен район обществената поръчка е в 4 обособени позиции:

 • Обособена позиция № 1 - ОПУ Бургас, с прогнозна стойност 25 100 000 лв. без ДДС. Дължината на пътната мрежа е 1121,699 км;
 • Обособена позиция № 2 - ОПУ Сливен, с прогнозна стойност 14 000 000 лв. без ДДС. Дължината на пътната мрежа е 540,562 км;
 • Обособена позиция № 3 - ОПУ Стара Загора, с прогнозна стойност 20 700 000 лв. без ДДС. Дължината на пътната мрежа е 802,964 км;
 • Обособена позиция № 4 - ОПУ Ямбол, с прогнозна стойност 13 100 000 лв. без ДДС. Дължината на пътната мрежа е 596,272 км.
 • Общата прогнозна стойност на обществената поръчка е 72 900 000 лв. без ДДС.

За Южен централен район обществената поръчка е в 5 обособени позиции:

 • Обособена позиция № 1 - ОПУ Кърджали, с прогнозна стойност 15 500 000 лв. без ДДС. Дължината на пътната мрежа е 649.047 км;
 • Обособена позиция № 2 - ОПУ Пазарджик, с прогнозна стойност 15 600 000 лв. без ДДС. Дължината на пътната мрежа е 666.952 км;
 • Обособена позиция № 3 - ОПУ Пловдив, с прогнозна стойност 23 400 000 лв. без ДДС. Дължината на пътната мрежа е 918.793 км;
 • Обособена позиция № 4 - ОПУ Смолян, с прогнозна стойност 18 100 000 лв. без ДДС. Дължината на пътната мрежа е 538.842 км;
 • Обособена позиция № 5 - ОПУ Хасково, с прогнозна стойност 22 100 000 лв. без ДДС. Дължината на пътната мрежа е 1011.107 е км.
 • Общата индикативна стойност на обществената поръчка е 94 700 000 лв. без ДДС.

За Югозападен район обществената поръчка е в 4 обособени позиции:

 • Обособена позиция №1 - ОПУ Благоевград, с прогнозна стойност 19 800 000 лв. без ДДС. Дължината на пътната мрежа е 680 км ;
 • Обособена позиция № 2 - ОПУ Кюстендил, с прогнозна стойност 18 800 000 лв. без ДДС. Дължината на пътната мрежа е 619.423 км;
 • Обособена позиция № 3 - ОПУ Перник, с прогнозна стойност 12 100 000 лв. без ДДС. Дължината на пътната мрежа е 529.822 км;
 • Обособена позиция № 4 - ОПУ София, с прогнозна стойност 47 900 000 лв. без ДДС. Дължината на пътната мрежа е 1349.810 км
 • Общата прогнозна стойност на обществената поръчка е 98 600 000 лв. без ДДС.

Срокът за изпълнение на обществените поръчки е 5 години.

Офертите на кандидатите за поддържане на републиканските пътища в Югозападен, Южен централен и Югоизточен район се подават до 17:30 часа на 8 април 2019 г.

За Североизточен, Северен централен и Северозападен район кандидатите могат да подават оферти до 17:30 ч. на 11 април 2019 година.