България и Румъния са сред десетте страни, които са изправени пред най-силната угроза да не могат да изплащат задълженията си по дългови книжа (ДЦК).

Това показва последният анализ на групата CMA, предаде money.bg.

Двете страни попадат за първи път в „черния списък" на длъжниците, който е оглавяван от Венецуела.

Само за едно тримесечие Гърция се е „изкачила" със седем позиции в списъка и вече е на второ място. В класацията намират място страни като Ирак, Пакистан, Украйна и Аржентина.

Освен България и Румъния, заемащи съответно 10 и 8 място, от ЕС в списъка попада и Латвия.

За второто тримесечие цената на застраховане (CDS) на български 5-годишни ДЦК е нараснала до 363.7 базисни пункта, като в началото на отчетния период тя е била около 200 базисни пункта.

Рисковата премия показва цената, която кредиторите са готови да платят, за да се застраховат срещу фалит на държава или корпорация. Тя отразява очакванията на инвеститорите за платежоспособността на емитентите на дълг.

Според данните на СМА най-безопасни в момента са облигациите на Норвегия, Финландия и САЩ.