Успешният пример на Плана "Юнкер" за стимулиране на инвестициите в периода 2021-2027 продължава с мащабната инициатива на Европейската комисия - програмата InvestEU.

"Българска банка за развитие заявява намерение за участие в Програмата InvestEU и гаранционния фонд към програмата", заяви главният изпълнителен директор на ББР Стоян Мавродиев при откриването на организирания от банката форум "Пътища за партньорства". Той бе проведен на 18 юни в столичния хотел "Хилтън" и бе част от събитията в програмата по случай 20-тата годишнина от учредяването на банката. В работата му взеха участие много финансисти и икономисти.

Своите виждания за развитието на инвестиционните възможности в ЕС и инструментите, с които те могат да бъдат подкрепени, изложиха Флорентин Хопмайер, която е член на кабинета на вицепрезидента на Европейската комисия Юрки Катайнен, Яцек Трушчински от генералната дирекция "Икономически и финансови въпроси" на ЕК, Марсел Рой - генерален секретар на Европейската асоциация на публичните банки и агенции за развитие, Карло Монтичели - вицегуверньор на банката за развитие към Съвета на Европа и Андреас Бейкос, ръководител на Европейската инвестиционна банка в България.

При откриването на форума министърът на икономиката Емил Караниколов, който е принципал (представител на държавата като собственик на капитала) на ББР, подчерта важната роля на банката за подкрепа на инвестиционните възможности в страната. "За последните две години ББР отбеляза най-добрите си финансови показатели за цялата си история. Активите и кредитния й портфейл нарастват устойчиво, като банката поддържа най-високи нива на капиталова адекватност и ликвидност. Тя е важен и надежден инструмент за финансиране на частни и публични инвестиции и за прилагането на европейските инвестиционни програми у нас", каза министър Караниколов.

Специално за news.bg главният изпълнителен директор на ББР Стоян Мавродиев обясни, че банката се подготвя активно да бъде директен партньор нa EK в програмата InvestEU, чрез която ще подкрепи повече на брой инвестиционни проекти в страната. "Рамката и процедурите, по които ще работи програмата InvestEU, тепърва трябва да бъдат одобрени от новия Европейски парламент и от следващата Европейска комисия. Предполагам, че това ще се случи през есента на тази година.

Самата програма трябва да стартира до 2021 година. Като концепция това е много добра и полезна инициатива, която надгражда сегашния план "Юнкер". Този план вече отчита, че е осигурил инвестиции за 450 млрд. евро, а новата програма InvestEU има за цел да мобилизира инвестиции за 650 млрд. евро, като по този начин да допринесе за борба както със стагнацията, така и с бъдещи кризи. Участието на ББР в този проект ще ни позволи да получаваме от InvestEU гаранции с рейтинг "ААА" - възможно най-високия, които да покриват нашия риск по-кредитите, които отпускаме. Това означава, че ще имаме достъп до по-евтин ресурс и ще можем да поемаме повече риск и да предложим по-облекчени условия по заемите, които предоставяме на нашите клиенти. За да се включи обаче в тази програма ББР трябва да премине през много строги процедури за проверка от ЕК, които да потвърдят, че банката отговаря на всички изисквания по отношение на управлението на риска. Впрочем това се отнася за всички банки, които ще искат да бъдат партньори на програмата InvestEU, обясни Мавродиев.

Главният изпълнителен директор на ББР обърна внимание и на развитието на един друг проект, който е инициатива на самата банка. "Създаваме project mapping - уеб-базирана платформа, която дава възможност на банките-партньори в Меморандума да представят свои проекти в различни области, както и да търсят съфинансиране, да обменят ноу-хау и да мообилизират ресурси за тяхното осъществяване. Въпросният меморандум вече е подписан от единадесет банки за развитие от Хърватска, Унгария, Северна Македония, Румъния, Босна и Херцеговина, Сърбия, Словения и България", каза Стоян Мавродиев.

Флорентин Хопмайер, която е член на кабинета на вицепрезидента на Европейската комисия Юрки Катайнен, заяви, че България е една от най-успешно представилите се държави в ЕС по използване на възможностите, които европейските програми дават за насърчаване на инвестициите. Тя отбеляза важната роля, която играе ББР за развитието на инвестициите в България и силната й партньорска роля при усвояването на възможностите, които европейските фондове и програми предоставят на бизнеса.

Флорентин Хопмайер припомни успешните инвестиции по плана "Юнкер" във фимите "Олива", "Биовет" и "Софтуер груп". "Анализът на развитието на инвестиционните инструменти в ЕС показа, че тяхната многобройност и разнопосочност, често ги прави трудни за разбиране и затруднява достъпа на инвеститорите до тях. Затова новата порграма InvestEU има за цел да изчисти натрупаните до момента проблеми в инвестиционната област, да консолидира инструментите, да ги направи по достъпни за бизнеса и да изчисти опасноста те да се припокриват в различни области. Наред с това програмата планира увеличаване на инвестиционния ресурс, който ще бъде заделен на 650 млрд. евро. Разчитаме, че той ще привлече много допълнителни частни инвестиции и по този начин ефектът на тези заделени средства ще бъде мултиплициран многократно за бизнеса", коментира Хопмайер.