Според информация на Българска банка за развитие до момента търговските банки са направили пред нея заявки за гарантиране на безлихвени заеми до 4500 лева с общ размер от 170 млн. лева. Разпределението по банки е следното:

"Уникредит Булбанк" АД - 30 млн. лв.

"Пощенска банка" АД - 20 млн. лв.

"Банка ДСК" ЕАД - 20 млн. лв.

ПИБ АД - 20 млн. лв.

ОББ АД - 20 млн. лв.

"Инвестбанк" АД - 20 млн. лв.

"Райфайзенк банк" ЕАД - 15 млн. лв.

"Общинска банка" АД - 10 млн. лв.

ЦКБ АД - 8 млн. лв.

"Алианц банк България" АД - 5 млн. лв.,

"Търговска банка Д" АД - 2 млн. лв.

"Интернешънъл Асет банк" АД - 0,360 млн. лв.

От тези безлихвени заеми могат да се възползват граждани, които отговарят на няколко условия.

Хората, които са на трудов договор, трябва да представят документ, че са в неплатен отпуск. Те трябва да докажат, че са били в трудови правоотношения поне шест месеца преди излизането си в неплатен отпуск, че са отработили поне пет дни през март 2020-та и че не са получава възнаграждения по други трудови правоотношения.

ББР обяви условията за безлихвени кредити за граждани

ББР обяви условията за безлихвени кредити за граждани

За кредит по програмата може да се кандидатства до 31.12.2020 година

Самоосигуряващите се лица могат да получат подобни заеми, ако поради извънредното положение са прекъснали дейността си, или имат поне 20% спад в приходите за първото тримесечие на 2020-та в сравнение със същия период на 2019-та.

Всички граждани, които кандидатстват за безлихвени заеми до 4500 лева, трябва да имат платени осигурителни вноски. Ако са на трудов договор, трябва да декларират, че след прекратяване на неплатения отпуск ще се върнат на същата работа.

Всеки гражданин, който отговаря на условията, има право да получи през търговските банки партньори до 4500 лева безлихвен заем. Според документа, публикуван от ББР, това става, както чрез три отделни договора за кредит с една и съща банка за по 1500 лева, така и чрез един договор, на базата на който сумата може да се тегли на траншове, всеки от който е с максимална сума от по 1500 лева. Такси, комисионни и неустойки по тези кредити не се дължат.

Максималният срок за погасяване на тези кредити е пет години, а гратисният период за плащане по тях е до две години. Ползвателите имат право на предсрочно погасяване, без да дължат такси и комисионни за това. За кредит по тази програма може да се кандидатства до края на тази година.

4.5 млрд. лв. за бизнеса в борбата му срещу коронавируса

4.5 млрд. лв. за бизнеса в борбата му срещу коронавируса

От финансовото министерство са подготвили 8 инструмента за подпомагане на малкия и среден бизнес

Условията за кандидатстване за безлихвен заем позволяват, той да бъде комбиниран с искане за мораториум (отлагане на плащанията) по вече съществуващ кредит в обслужващата банка. Подобна схема позволява на длъжника след изтичане на срока на мораториума да финансира пълното или частично погасяване на съществуващия кредит с безлихвен заем, като намали разходите си по обслужването на общото си дългово бреме. За банката подобна схема позволява тя да намали общия размер на кредитния риск по такива свои вземания и да ограничи разходите й за провизии.