Червени стикери ще лепят данъчните на автомобили и други вещи, които подлежат на запор заради неплатени дългове към държавата. Длъжникът няма право да маха стикера с надпис "Запорирано от НАП". Той ще се слага на видно място върху вещта, а при колите - на предното стъкло.

От Агенцията започват също да изпраща писма до работодателите на 10 000 длъжници с искане за запор на заплатите.

Стикерите представляват лепенки, които обозначават, че определено имущество е било запорирано и предупреждават, че изнасяне, продаване или разпореждането по някакъв друг начин с него е абсолютно забранено и затова се носи съответната отговорност.

Хиляди са длъжниците към НАП, на които ще бъдат изпратени предупредителни писма за всякакви неплатени дългове към държавата - от неплатени глоби към КАТ до данъка за апартамента.

За миналата година от продадени запорирани вещи и имущества приходната агенция е отчела приходи от 80 милиона лева.