Георги Начев е новият директор на Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ), съобщиха от финансовото министерство. Той е назначен от финансовия министър Владислав Горанов със заповед, считана от 7 ноември 2016 г.

Повод за рокадата е подадената оставка от настоящия директор на Агенцията Венцислав Георгиев. Той ще продължи работата си в АДФИ на ръководна позиция, като по този начин екипът на Агенцията ще запази високо квалифициран и опитен експерт в областта на финансовия контрол.

Георги Начев има 13-годишен професионален опит в областта на икономическата и финансовата сигурност на държавата. През 2001 година е завършил висше образование с образователно-квалификационна степен "бакалавър" по специалност "Стопански и финансов контрол", а през 2002 година и "магистър" по специалност "Публични финанси" в Стопанска академия "Д. А. Ценов" гр. Свищов. През 2008 година е придобил образователно-квалификационна степен "магистър" по специалност "Право" в Югозападен университет "Неофит Рилски" гр. Благоевград.

През 2003 година Георги Начев започва работа в "Икономическа полиция" в РДВР-Плевен, а от 2006 година е служител в Национална служба "Сигурност". Плевен.

От 2008 година досега е работил в Държавната агенция за национална сигурност, като кариерно израства от експерт през началник на сектор до директор на специализирана дирекция.