През третото тримесечие на 2017 г. общите разходи на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица нарастват с 10.7%.
Увеличението в индустрията е с 11.5%, в услугите - с 10.8%, и в строителството - със 7.0%.
Това сочат предварителни данни на Националния статистически институт относно индекса на разходите на работодателите за труд. Данните са за третото тримесечие на настоящата 2017 година и са в сравнение със същия период на предходната 2016 година.

Разходите на работодателите у нас растат

Разходите на работодателите у нас растат

Най-високият ръст на общите разходи е в сектора "Култура, спорт и развлечения"

През месеците юли, август и септември на 2017 г. най-висок ръст на общите разходи за труд е регистриран в икономическите сектори "Административни и спомагателни дейности" - с 14.8%, "Други дейности" - с 14.4%, и "Образование" - с 13.7%.

Най-нисък е ръстът на общите разходи за труд в икономическите сектори "Култура, спорт и развлечения" - с 2.9%, "Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива" - с 6.3%, и "Строителство" - със 7.0%.

Снимка 329988

Източник: НСИ

Спрямо третото тримесечие на 2016 г. през месеците юли август и септември тази година разходите за възнаграждение за един отработен час се увеличават с 10.6%, а другите разходи (извън тези за възнаграждения) - с 11.1%.

По икономически сектори изменението на разходите за възнаграждения варира от 3.1% за "Култура, спорт и развлечения" до 14.5% за "Други дейности".

По-малък дефицит в бюджета за 2018, държавните заплати растат с 10%

По-малък дефицит в бюджета за 2018, държавните заплати растат с 10%

Ново увеличение на учителските заплати...