За балансиран бюджет 2019 настояват от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ). Работодателите препоръчват на правителството да се стреми към намаляване на нивото на държавния дълг.

При икономически растеж трябва да се извършват реформи и да се увеличават резервите, а не да се формират бюджетни дефицити. Планирането на бюджетните приходи трябва да бъде правено реалистично, след оценка на всички фактори, които биха повлияли на размера им.

Това са част от препоръките, одобрени от Националния съвет на АИКБ, които ще бъдат изпратени до правителството преди подготовката на държавния бюджет за следващата година.

На заседанието бяха обсъдени и предложенията на Министерството на здравеопазването за промени в здравноосигурителния моделРаботата по изготвяне на цялостна позиция на АИКБ по въпроса ще продължи.

От АИКБ препоръчват с бюджета да се осигури финансирането на политики за подобряване на бизнес средата и ускоряване на икономическия растеж на България.

Гражданите са на тъмно за българската позиция по бюджет 2021-2027 на ЕС

Гражданите са на тъмно за българската позиция по бюджет 2021-2027 на ЕС

Демократична България обяснява, че програмният период е европейска солидарност за гражданите, не за управляващите

Така да бъде направен, че да осигури инструменти за ускоряване на реформите в сферата на пазара на труда, образованието, енергетиката, съдебната система, здравеопазването, сигурността и пенсионното осигуряване, искат работодателите.

Те настояват за балансиран бюджет и препоръчват на правителството да се стреми към намаляване на нивото на държавния дълг. При икономически растеж да се извършват реформи и да се увеличават резервите, а не да се формират бюджетни дефицити, съветват от бизнеса.

Те очакват реалистично планиране на приходите с предварителна оценка на рисковете.

България и Румъния предлагат увеличение на бюджета на ЕС за 2019-а за борба с чумата

България и Румъния предлагат увеличение на бюджета на ЕС за 2019-а за борба с чумата

Предлагат увеличение с 40 млн. евро

"Държавният бюджет е финансов инструмент за правене на политики и постигане на цели от общонационално значение. Затова и всички наши препоръки са структурирани, така че да окажат положителен ефект за подобряване на бизнес средата и да осигурят икономически растеж на България", заяви по време на заседанието на Националния съвет председателят Васил Велев. Той изрази очакване за създаване на електронно управление.

Синдикати и работодатели се карат дали "клас прослужено време" е противоконституционен

Синдикати и работодатели се карат дали "клас прослужено време" е противоконституционен

Младите хора не били дискриминирани на пазара на труда според КНСБ

Основен приоритет АИКБ поставя върху кадрите. Бизнесът очаква адекватни мерки за квалификация и преквалификация както на хората, които са извън трудовия пазар, така и на работещите.

Работодателите очакват облекчаване на условията за отваряне на трудовия пазар на страната. Същевременно те са категорично против административното определяне на минималната работна заплата, повишаването на максималния осигурителен доход и повишаването на размера на социалните помощи и обезщетения за здрави хора в работоспособна възраст.

Работодателите за пореден път искат да не плащат за първите три дни от болничните. От АИКБ са и срещу платен отпуск по майчинство. Работодателите искат и да отпадне "клас" за прослужено време, който се определя от Министерския съвет. Работодателите не подкрепят мерки за повишаване размера на социалните обезщетения за здрави хора в работоспособна възраст.

Според работодателите, обезщетенията: "демотивират работната сила да се включи в пазара на труда, дезактивират и дезинтересират безработните и майките да започнат работа. Лошите трудови навици се срещат все по-често, а само 52 % от българите смятат, че могат да успеят с труд. И това е в момент, в който българският бизнес отчита дефицит и липса на работна ръка".

От АИКБ настояват изплащането на обезщетения за безработица да бъде обвързано с ангажимент за безработните лица да полагат сезонен труд в размер на поне един месец по време на селскостопанските кампании, като трудовия договор за полагането на подобен труд да не води до отмяна на правата за обезщетение.

Караниколов: Бизнесът започва да отказва поръчки заради липса на кадри

Караниколов: Бизнесът започва да отказва поръчки заради липса на кадри

Да призовем сънародниците си в Украйна, Молдова, Армения да се върнат, иска той

Работодателите искат и по-висок бюджет за образование. Предлагат да има държавни стипендии, с ангажимент за реализация на студентите и страната. АИКБ е готова да подкрепи осезаем ръст в средствата за култура, както и за създаването и управлението на нов фонд за финансиране на научни изследвания с директно приложение в българската индустрия.

Кабинетът решава дефицита на кадри със защитени специалности

Кабинетът решава дефицита на кадри със защитени специалности

Междуведомствена комисия осенява специалностите

Без ограничение на инфлацията, страната ни рискува да не отговори на изискванията за приемане в еврозоната. Работодателската организация подкрепя данъчната стабилност при ниски равнища на данъчните ставки и осигурителните вноски, и ограничаване на преразпределението на доходите на хората и бизнеса чрез бюджета.