В българската енергетика се наблюдава икономическа шизофрения. Това заяви изпълнителният председател на Българската стопанска камара (БСК) Божидар Данев по време на пресконференция в БТА, на която бяха представени приоритетите на Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) за 2018 г.
През 2018 година АОБР ротационно се председателства от БСК.

Работодателите уточняват още датата на протеста за тока

Работодателите уточняват още датата на протеста за тока

С тях са и национално представителните синдикални организации, както и такива на браншово и регионално ниво

Според Данев българската енергетика има свръхвъзможности. В същото време търсене няма, а цените се покачват. "Това е икономическа шизофрения, която се дължи на лошо и порочно управление", отсече Данев.

По думите на председателя на БСК българската икономика има голям потенциал, но голяма част от този потенциал е потънал в администрация. Друг проблем бил фактът, че бъдещето на българската икономика в лицето на младите хора е поставено под риск заради лошото образование, което младите получават.

Според Данев България има нужда от нов и модерен кодекс на труда, който да отговаря на съвременната действителност и икономически тенденции. Като пример той посочи, че 47% от заетите в икономиката на САЩ всъщност работят без трудови договори.

"Сивата" икономика расте, откакто сме в ЕС

"Сивата" икономика расте, откакто сме в ЕС

Според БСК данъчната администрация не може да се справи с това явление

На пресконференцията бяха представени приоритетите на Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) за 2018 година:

  1. Ускорено изграждане на електронното управление;
  2. Битка със сивата икономика, корупцията, монополизацията и картелизацията;
  3. Продължаване на усилията за ограничаване на държавната намеса в икономиката и намаляване на регулатроната тежест, нормиране на общата презумция за мълчаливото съгласие;
  4. Възстановяване на баланса между икономическото развитие и опазването на околната среда;
  5. Облекчаване на процедурите за свързаност на предприятията към мрежови структури (ВиК, ел. енергия, газ и други);
  6. Присъединяване на България към EMR II, Шенген и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР).
Работодателите недоволни от 100-те млн. за полицаите

Работодателите недоволни от 100-те млн. за полицаите

Проблемите на сигурността трябва да се решават с ум и сърце, а не с безусловно наливане на средства в сектори, нуждаещи се от реформиране и ефективност

Във връзка с тези приоритети председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев заяви, че България има администрация да управлява целия свят.

Според Велев ускореното решение на проблемите с човешките ресурси у нас минават през: ускоряване на реформите в образователната система, като акцентът тук трябва да бъде поставен върху професионалното образование; ускоряване на реформата в здравеопазването, гарантиране на обществения контрол и управление на НЗОК; облекчаване на трудовата миграция за чуждестранните работници; реформиране на бюджетно финансираните системи с висока заетост с цел освобождаване на човешки ресурси за икономиката (сигурност, администрация, здравна система и т.н.); разработване и обсъждане на нов Кодекс на труда, отговарящ на новите реалности на трудовия пазар; Разрешаване на проблематични въпроси в социално-осигурителната система.

Велев обясни, че въпреки взетите през миналата година мерки за облекчаване на процедурите за сезона трудова заетост на лица от трети страни, в тази посока трябва да се работи още много. Като пример той посочи, че в икономиката на Германия 17% от заетите лица са граждани на трети страни. "Искаме да отпаднат всички трудови ограничения при чуждестранните работници", добави председателят на АИКБ.

Цената на тока за бизнеса скача с между 30 и 60% от следващия месец

Цената на тока за бизнеса скача с между 30 и 60% от следващия месец

Работодатели и синдикати готвят съвместни протести

Председателят на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) Кирил Домусчиев също коментира проблемите пред българската икономика и акцентира върху нуждата от цялостна реформа в енергетиката у нас. По думите му такава цялостна реформа минава през:

  1. Прекратяване на държавната помощ за "американските централи" и засилване на когенерациите и ВЕИ-тата;
  2. Нов закон за енергетиката, въвеждащ пълна либерализация на пазара и приемане на балансирана национална енергийна стратегия до 2030 година;
  3. Повишаване ефективността на държавните дружества;
  4. Повишаване на енергийната сигурност на страната.

Домусчиев посочи, че електроенергията и газта са суровини, а не продукти с висока добавена стойност. "Ние първо трябва да захранваме собствените си нужди, преди да започнем да изнасяме, защото тези нужди осигуряват на индустрията и по-високите заплащания. След това трябва да мислим как да подаряваме тази енергия", категоричен бе той.

Работодатели се чудят ще има ли прозрачност на пазара на електроенергия

Работодатели се чудят ще има ли прозрачност на пазара на електроенергия

АОБР счита, че на свободния пазар електроенергия се предлага само от АЕЦ Козлодуй, ТЕЦ Марица изток 2 и понякога от НЕК

По думите на Домусчиев въпреки многократните обещания на правителствата на Борисов за прекратяването на държавната помощ за "американските централи", до днес развитие по този въпрос няма. "България е единствената страна в Европа с такива договори, това ощетява всички нас." Бизнесменът и председател на КРИБ обясни и че двете централи безпрецедентно присъстват в статистиката за топ 3 най-печеливши предприятия у нас за 2016 година, като без съмнение съща ще бъде статистиката и за 2017 година. "Никъде няма да намерите бизнес с такава печалба. Ние продължаваме да сме роби на тези централи", отсече Домусчиев.

Домусчиев категорично обясни и че през настоящата година бизнесът ще иска изцяло нов закон за енергетиката - пълна либерализация на пазара и национална енергийна стратегия до 2030 година. "Като говорим за държавната енергетика, трудно може да кажем нещо хубаво. Трудно може да се преструктурира такава мафиотска организация", натърти отново бизнесменът.

Домусчиев определи като поредната глупост възобновения износ на ток

Домусчиев определи като поредната глупост възобновения износ на ток

Това щяло да доведе до поскъпване на електроенергията