2 273 703 електронни винетки на обща стойност 128 375 970 лв. са продадени от 1 ноември 2019 г. до средата на февруари тази година, съобщават от МРРБ.

Извършени са 303 215 проверки, съставени са 4 281 акта за установяване на административни наказания. Приходите от компенсаторни такси и глоби са 2 029 534 лв.

Постъпилите суми от продажба на е-винетки в брой в пунктовете на Агенция "Пътна инфраструктура" и граничните контролно-пропускателни пунктове са 5 845 361 лв.

Министър Петя Аврамова съобщи, че е подписан протокол с "Капш" за приемане на тол системата. Вчера беше приета новата тарифа с такси за тежкотоварни автомобили и обхвата на пътищата, които ще подлежат на толуване. Това са общо 3115 км републиканска инфраструктура - 803 км магистрали и 2312 км първокласни участъци. 2935 км второкласни участъци са с нулева ставка. В тарифата е отразено и исканото от бранша 50% намаление на тарифата за автомобили с алтернативни горива, посочи министърът.

Над 1 млн. е-винетки са продадени от началото на годината

Над 1 млн. е-винетки са продадени от началото на годината

Пикът е бил на 31 януари, когато са кучени близо 96 хил. е-винетки

Тол системата ще стартира от 1 март и се надяваме, че уверенията на бранша за размера на приходите в бюджета с намалени обхват и тарифа ще бъдат факт. От 1 юни ще направим преглед на приходите и отново съвместно ще направим промени на тарифата и обхвата, ако се докаже, че е необходимо, каза още Аврамова.

Стартиран е процесът на разглеждане на заявления за вписване в публичния списък на АПИ на Доставчици на декларирани данни. Към 15 февруари са вписани 11 дружества и са отворени 7 процедури за вписване.

Сключени са договори с двама национални доставчика на услуги. Преминати са успешно два етапа от процедурата за доказване на оперативна съвместимост с електронната система за събиране на пътни такси за изминато разстояние от националните доставчици на услуги "Интелигентни трафик системи" АД и "Конкорд Смарт Инфраструктура" АД, като са издадени сертификати от АПИ за всеки етап от процедурата.

Маршрутна карта - подходяща за еднократни пътувания на камиони и автобуси

Маршрутна карта - подходяща за еднократни пътувания на камиони и автобуси

Тя позволява да се мине по определен маршрут с начална и крайна точка

След успешното преминаване на тестовете за оперативна съвместимост, Националните доставчици на услуги, с които АПИ има сключени договори, имат възможност за предварителни регистрации за оборудване на автопарка на превозвачите с бордови устройства и подготовка за сключване на договори с тях. От тази нощ е активна платформата на единия от тях и могат да се купуват бордови устройства.

От 3 януари е създадена възможност всеки заинтересован потребител да може да използва тол калкулатора на страницата на Националното тол управление, като той е актуализиран с приетата тарифа, така че всеки може да си направи сметка за стойността, която трябва да се плати за определен маршрут по републиканската пътна мрежа.

Издадени са 127 311 електронни винетки на дирекциите за социално подпомагане. Към 15 февруари са изградени 100 нови и са дооборудвани 195 съществуващи стационарни контролни рамки, информира също Аврамова.

В отговор на въпрос за постъпленията след въвеждане на тол системата регионалният министър коментира, че има области, в които няма нито един първокласен път и те ще бъдат безплатни за автобуси и пътни превозни средства над 3,5 т. Това са неща, които ще разглеждаме в последствие, като видим как работи системата, добави тя.

На заседанието на комисията присъстваха и представители на превозвачите. В отговор на техни въпроси Аврамова обясни, че по тяхно настояване второкласните пътища бяха изключени от обхвата и тарифите бяха редуцирани.

В отговор на въпрос за бордовите устройства проф. Олег Асенов - член на Управителния съвет на АПИ, информира, че в Общите условия е посочено, че Националните доставчици на услуги трябва да осигурят такива устройства, но без да се определя механизъм, по който това да бъде направено. Ние не сме органът, който може да определя цени на услуги, добави той.

В момента на борда на 15 камиона, в рамките на 12 часа на ден пътуват 40 устройства на 6 компании. Преди сключване на тристранен договор с превозвач, трябва да бъде подписан двустранен. Системата показва работоспособност. Следващата седмица всички получени данни ще бъдат подложени на външна експертиза от Световната банка и ще бъдат оповестени. Тол калкураторът изчислява абсолютно вярно. Отклоненията са по малко от 20 стотни от процента. До края на седмицата това отклонение ще се изчисти, коментира още проф. Асенов.

С цел по-бързото обслужване на клиенти вече работят и нови 34 гишета за продажба на маршрутни карти, които са главно на контролно-пропускателните пунктове, поясни още той.

Няколко общини от миналата година са поискали прекласиране на пътища от републиканска в общинска инфраструктура. Някои са поискали споразумение и разделяне на средствата за издръжка. Всяка една община има конкретни нужди, коментира министърът. Тя съобщи, че 180 общини са информирали, че нямат такива искания към АПИ. Постъпилите официално искания са 6.