Близо 585 млн. евро са усвоените до момента средства за успешни проекти по програма ФАР за България, съобщиха от финансовото министерство.

Продължава изпълнението на програмите ФАР и Преходния финансов инструмент (ПФИ), с общ бюджет около 200 млн. евро към 31 май 2009 година.

Това сочат данните от доклада за състоянието на изпълнението на ФАР и ПФИ, представен днес в Министерството на финансите от Националния координатор на помощта Любомир Дацов.

В заседанието са участвали представители на екипа за България в ГД „Разширяване" на Европейската комисия, воден от ръководителя на отдела, отговарящ за финансовото изпълнение на предприсъединителната програма Хайме Гарсия Ломбардеро.

Представителите на ЕК са отбелязали, че в управлението и контрола при изпълнението на проекти, финансирани от програма ФАР, се наблюдава положително развитие и са дали висока оценка на работата на Националния ръководител и Националния координатор.