Българската стопанска камара поиска среща с министър-председателя Бойко Борисов във връзка с въвеждането на новите изисквания за фискалните устройства.

От Камарата подчертават, че подкрепят осъвременяването на текстовете в Наредба Н-18 и оценяват усилията на правителството за повишаване на фискалната дисциплина, ограничаване на нелоялните търговски практики и намаляване на дела на "сивата" икономика.

Те обаче са обезпокоени от твърде кратките срокове, в които бизнесът трябва да приведе дейността си в съответствие с новите изисквания. Проблем според тях са и непрецизно формулираните текстове, които създават неяснота, правна несигурност и икономическа непредвидимост.

Търговците сменят касовите апарати до март 2019 г.

Търговците сменят касовите апарати до март 2019 г.

За това предупреждават от НАП във връзка с новите изисквания

От БСК са на мнение, че за целия процес на подмяна на фискалните устройства ще са необходими поне 18 месеца. В Наредбата обаче се предвижда това да стане най-късно до месец март следващата година.

Освен това, според Камарата част от разпоредбите противоречат на правото на Европейския съюз, както и на конституционните гаранции за еднакви правни условия за стопанска дейност, предотвратяване на злоупотреба с монополно положение и нелоялна конкуренция и за законова закрила на потребителите.

Това означава, че разпоредбите не постигат целите за ограничаване на сивия сектор, а засилват неравнопоставеността между "белия" и "сивия" бизнес, категорични са от БСК.

Тъй като промените в Наредба Н-18 засягат всички стопански субекти от всички сектори на икономиката, от Камарата се опасяват, че в началото на следващата година ще се стигне до сериозно социално напрежение.

По тази причина те настояват за среща с премиера, за да предложат ефективни мерки за решаването на проблема.

От БСК искат прецизиране на промените в Наредбата за касовите апарати

От БСК искат прецизиране на промените в Наредбата за касовите апарати

Заради неясноти може да се иска отчет и от хора, които продават старите си вещи