До края на март 2019 г. регистрираните по ДДС лица трябва да сменят касовите си апарати. За това предупредиха от Националната агенция за приходите във връзка с новите изисквания към фискалните устройства, софтуерите за управление на продажбите в търговските обекти и интегрираните автоматизирани системи за управление на търговската дейност.

Срокът за нерегистрираните по ДДС лица е до края на юни идната година.

31 март е крайната дата и за регистрираните по ЗДДС лица, които използват софтуер за управление на продажби. До тогава те трябва да приведат дейността си в съответствие с новите разпоредби, а до 31 май трябва да подадат в НАП информация за използвания софтуер.

За нерегистрираните по ЗДДС лица, които използват софтуер за управление на продажби, крайните срокове са съответно 30 юни и 31 август 2019 г.

Новите касови апарати излизат на пазара до 40 дни

Новите касови апарати излизат на пазара до 40 дни

Сроковете за свързването им с НАП са изпълними, ако работата започне веднага

Ползвателите на ИАСТУД трябва да приведат дейността си в съответствие с изискванията на Наредба Н-18 до края на 2019 г.

Лицата, които извършват сервизно обслужване и ремонт на фискални устройства, трябва да приведат дейността си в съответствие с новите разпоредби до 30 юни догодина, а лицата, които извършват сервизно обслужване и ремонт на ИАСУТД, могат да го направят до края на 2019 г.

От началото на декември 2018 г. производителите и разпространителите на софтуер за управление на продажбите могат да декларират съответствие на програмен продукт с изискванията на Наредба Н-18. Това ще става с квалифициран електронен подпис чрез е-услуга, достъпна в портала на НАП.

Софтуерите, за които е декларирано съответствие, ще бъдат включени в публичен списък, достъпен на интернет страницата на НАП.

Изискванията към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин, влизат в сила от 29 декември 2018 г. Лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин към 29 декември 2018 г., трябва да подадат информация за това в срок до 29 март 2019 г.

От БСК искат прецизиране на промените в Наредбата за касовите апарати

От БСК искат прецизиране на промените в Наредбата за касовите апарати

Заради неясноти може да се иска отчет и от хора, които продават старите си вещи