В рамките на процедурата по съставянето на Държавния бюджет за 2020-та Министерския съвет взе решение да предвиди възможност за издаване на държавна гаранция по споразумението между Световната банка и Фонда за гарантиране на влоговете в банките (ФГВБ) в размер на 350 млн. евро. Тази възможност ще бъде изрично записана в проектозакона за Държавния бюджет за 2020-та при неговото съставяне. На практика по този начин се предвижда държавата да поднови гаранцията за Фонда за гарантиране на влоговете, която даде още през 2016-та на Световната банка за предоставения от нея заем на българския фонд. Същия заем той получи и от Европейската банка за възстановяване и развитие.

Благодарение на средствата, взети от двете международни финансови институции в средата на декември 2016-та, ФГВБ извърши частично предсрочно погасяване в размер на 1.145 млрд. лв. по заема, отпуснат му от централния бюджет на Република България на 3 декември 2014-а. Тогава държавата предостави на Фонда около 1.7 млрд. лева, които му позволиха да плати гарантираните влогове в Корпоративна банка след отнемането на лиценза й.

За да погаси 1.145 млрд. лева към бюджета през декември 2016-та ФГВБ усвои 298.5 млн. евро от държавногарантирания заем, отпуснат му от Европейската банка за възстановяване и развитие и 250 млн. евро от държавногарантирания заем, предоставен от Световната банка, и извади още 72.23 млн. лева собствени средства. Заедно с погасените от Фонда пари по главницата на държавния бюджет бяха платени и лихви в размер на 65.99 млн. лева

След извършеното през декември 2016-та предсрочно частично погасяване към бюджета на Фонда му остават задължения към държавната хазна в размер на 530 млн. лева. Тях той трябва да върне до изтичането на погасителния срок на дълга в средата на април 2020-та.

Разбира се този срок може да бъде удължен при необходимост още повече, че правителството получава за тези свои пари от ФГВБ годишна лихва от 2.3 процента. Тя е доста висока при положение, че за милиардите, които поддържа във фискалния резерв, държавата на практика плаща на БНБ, тъй като по тях се начислява отрицателна лихва от - 0.6% годишно.