Външният държавен дълг е малко над 5.5 млрд. евро. Това сочат данните на БНБ за периода края на декември месец 2015 година.

Общо брутният външен дълг, в който се включват задълженията на държавата и частния сектор, е над 34 млрд. евро.

Външният дълг на правителството към края на миналата година е спаднал с 450 млн. евро.

През декември 2014 година се наложи да бъде взет заем, основно за да се осигури изплащането на гарантираните депозити от Корпоративна търговска банка. Той бе платен в средата на следващата година, но с нов дълг, а именно с част от тройната облигационна емисия от повече от 3 млрд. евро, емитирана през март миналата година.

Статистиката на БНБ показва, че като цяло брутният външен дълг намалява. Банките са намалили външните си задължения с близо една четвърт. Това потвърждава тенденцията, че банките у нас набират финансиране от вътрешния пазар.

Общо външните задължения на банките към края на декември са над 4 млрд. евро.