Държавен фонд "Земеделие" (ДФЗ) преведе 634 337 431 лева на 57 909 кандидати по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП), съобщиха от пресслужбата на Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ).

Изчисленията са извършени по индикативна ставка от 193 лева за един хектар.

За кампания 2018 година общият бюджет за подпомагане по схемата е в размер на 743 млн. лева.

Окончателната ставка по СЕПП за кампания 2018 година ще бъде определена със заповед на земеделския министър Румен Порожанов. Ставката ще бъде издадена след актуализирането на слой "Площи, допустими за подпомагане".

Актуализацията става на база на подадените възражения от земеделските стопани и след изясняване принадлежността на констатираните двойно заявени площи за тазгодишната кампания. Въз основа на обновената информация ДФЗ ще извърши окончателните разплащания по схемата.

До момента по подадените заявления за кампанията са разплатени общо 785.371 милиона лева.
От тях по схемите за животни са преведени 151 млн. лв.

Първите плащанията за настоящата кампания започнаха в края на октомври и бяха насочени към животновъдите - по схемите за преходна национална помощ, необвързана с производството.