"Не виждаме непосредствен проблем, но виждаме потенциален риск свързан с ипотечното кредитиране. Целта на упражнението е да формализираме оценката на този риск и да подготвим банковия сектор за адекватна реакция, ако този риск започне да се материализира." Това коментира управителят на БНБ Димитър Радев по време на интервю за БТА по въпроса за решението на БНБ за прилагането на показатели за наблюдение на кредитните стандарти при отпускане на ипотечни кредити.

Масово, както и в краткосрочен план няма да има сериозно засегнати от това решение, уверява Радев, като добавя, че наблюдава адекватна реакция от страна на банките през последната година и се надява това да продължи и по отношение на новото решение на БНБ.

Решението е предизвикало оживени първоначални коментари, което Радев смята за нормално, предвид факта, че "БНБ за първи път прилага подобен подход". Този подход представлява преминаване от режим на статистическо наблюдение към режим на надзорно наблюдение върху ипотечното кредитиране.

Макар да няма наложени задължителни нива на показателите, БНБ вече има рамка и механизми за такава промяна, ако тя се наложи.

Припомняме, че в понеделник управителният съвет на БНБ излезе с разпореждане за банките и клоновете, свързано с минималния набор от показатели за наблюдение на кредитните стандарти при отпускане и предоговаряне на кредити. Тогава беше въведена и практика за тримесечна отчетност за тези показатели на индивидуална и на консолидирана основа.

"България в Еврозоната. Кога?" - Възможно най-скоро, отговаря БНБ

"България в Еврозоната. Кога?" - Възможно най-скоро, отговаря БНБ

Димитър Радев: България продължава да се лута в лабиринта на политическата криза