За България се очаква растеж на БВП от 1,9% за 2024 г. и 2.9% през 2025 г. Това се посочва в пролетната икономическа прогноза на Европейската комисия.

Отбелязва се, че след общата икономическа стагнация през 2023 г., по-добрият от очакваното растеж в началото на тази година и продължаващото намаляване на инфлацията са създали условия за постепенно увеличаване на икономическата активност през прогнозния период.

В прогнозата се предвижда растеж на БВП през тази година от 1% в ЕС и 0,8% в еврозоната. През 2025 г. пък се очаква растежът на БВП да се ускори до 1,6% в ЕС и до 1,4% в еврозоната.

НСИ измери 2,4% годишна инфлация през април

НСИ измери 2,4% годишна инфлация през април

Месечната инфлация е -0.3%

Очаква се инфлацията по ХИПЦ в ЕС да намалее от 6,4% през 2023 г. на 2,7% през настоящата година и на 2,2% през 2025 г. В еврозоната пък се очаква тя да се забави от 5,4% през миналата година на 2,5% през 2024 г. и на 2,1% през 2025 г. За България очакваната инфлация за 2024 г. е 3,1% и 2,6% за 2025 г.

ЕК прогнозира растежът на заетостта в ЕС да се забави до 0,6% през тази година, след което да намалее още до 0,4% през 2025 г. Очаква се равнището на безработица в ЕС да остане като цяло стабилно около историческия си минимум. За България прогнозираната безработица за 2024 г. е 4.3%, а за 2025 г. - 4%.

Комисията посочва, че несигурността и рискът от влошаване на икономическите перспективи са се увеличили още повече през последните месеци в резултат на военната агресия на Русия срещу Украйна и на конфликта в Близкия изток. Геополитическото напрежение в по-широк контекст също продължава да поражда рискове.

БВП на България нараства с 1,7% през първото тримесечие на 2024 г.

БВП на България нараства с 1,7% през първото тримесечие на 2024 г.

В номинално изражение БВП достига 40 625.3 млн. лева