Специалистите от Института на дипломираните експерт-счетоводители (ИДЕС) предлага у нас да бъде създаден нов орган за експертен диалог между всички заинтересовани страни за постигането на координирани действия в сферата на счетоводната реформа.

На пресконференция в БТА председателят на УС на ИДЕС Васко Райчев заяви, че в последното време у нас периодично се появяват предложения, които касаят финансовото отчитане на предприятията и независимия финансов одит. Според него обаче финансовото отчитането на предприятията и независимият одит, цялата тази среда, трябва да бъде разгледана като процес, който да има последователност.

Лобизъм на поразия около промените в Закона за счетоводството

Лобизъм на поразия около промените в Закона за счетоводството

Няколко хиляди малки предприятия срещу няколко китки одиторски компании

Райчев обясни, че счетоводната реформа у нас се извършва, както и в Европа - по силата на европейското законодателство "и притискащи обстоятелства".
По думите му счетоводната реформа трябва да се движи в резултат на добре обмислен и реализиран процес, в който участват всички заинтересовани страни - министерството на финансите, бизнеса и работодателите, предприятията, държавните органи, регулатори, кредитори, академичните среди, организации и други.

"Всички, които работят с финансовата информация", обясни Райчев.

Той коментира и че нито едно предприятие не може да съществува само, то е зависимо от други обстоятелства. Самите предприятия комуникират с другите страни чрез "езика на финансите - счетоводството".

"Финансовото отчитане не трябва да се тиражира като административна тежест, а като начин на комуникация в света на бизнеса", изтъкна още председателят на ИДЕС и добави, че колкото по-надеждна е тази комуникация, толкова по-пълноценен е целият процес.

Валя Йорданова, зам.-председател на ИДЕС: "Финансовата отчетност е средството за комуникиране в бизнеса."

Това е причината от института да предлагат у нас да бъде създаден нова структура, орган, форум, където да се води експертен диалог в сферата, така че да се вземат най-правилните решения с оглед на настоящите тенденции.

Зам.-председателят на УС на ИДЕС Велин Филипов от своя страна припомни, че у нас до 2007 година е съществувал Национален съвет по счетоводство, в който той е членувал. По думите му обаче този орган се е изчерпал и сега има нужда от нова форма, в която да се осъществява диалог между заинтересованите страни.

Според участниците в конференцията съществува проблем около националните и международните стандарти за финансово отчитане. Международните стандарти станали много сложни за прилагане и много предприятия, които попадали извън обсега на националните стандарти, вече изнемогвали.

"Тази граница трябва да се преразгледа", категорично заяви Райчев, допълвайки, че това може да стане само с конструктивен диалог.

В тази връзка Филипов посочи, че националните стандарти за финансови отчети са приети през 2002 година и досега те са претърпели малки изменения, които всъщност не отговарят на бързоразвиващия се бизнес.
Следователно стандартите трябвало да бъдат променени. Това обаче не можело да стане само от една страна, което подкрепя предложението на експерт-счетоводителите, че има нужда от нова структура, която да съгласува различните позиции в сферата.

"Разработването на стандартите не може да се извърши само от една страна - нито Министерството на финансите, нито от института. Затова има нужда от общ орган, който хем да ги разработва, хем да ги прилага и следи", посочи той.

Председателят на ИДЕС се обяви против инициативата на работодателите за промени в Закона за счетоводството. "Работодателите излязоха с една инициатива, без да има никаква дискусия. Ако имаше орган, въпросът щеше да бъде много по-добре разгърнат, защото както е поставен сега, той не е продуктивен", заяви Райчев.

Работодателите искат Горанов да ускори промените в Закона за счетоводството

Работодателите искат Горанов да ускори промените в Закона за счетоводството

Настояват за повишаване на праговете за задължителен независим финансов одит

От Института на експерт-счетоводителите са категорични, че имат готовност да подпомогнем Министерството на финансите като основната фигура, която може да въведе и движи такава реформа.

Райчев допълни и че от института още през миналата 2017 година са имали среща със представители на финансовото министерство, които са дали подкрепата си за създаването на такъв общ орган.