137 млрд. евро приходи от ДДС не са били събрани от държавите в ЕС през 2017 г. Това показва проучване на Европейската комисия.

В сравнение с предишни години разликата между дължимия и реално събрания ДДС е по-малка, но все още значителна, което е знак, че са необходими реформа на нормите на ЕС и относно ДДС, както и засилване на сътрудничеството между държавите в борбата срещу измамите с ДДС.

Най-голямата разлика между дължимия и събрания ДДС е отчетена в Румъния — 36% несъбрани приходи от ДДС за 2017 г. Северната ни съседка е следвана от Гърция (34%) и Литва (25%).

Най-малка е разликата в Швеция, Люксембург и Кипър, където несъбраните приходи от ДДС са средно само 1%. Най-голямата разлика между дължимия и събрания ДДС бе отчетена в Италия - 33,5 млрд. евро.

Данъчната ни система - една от най-несправедливите в ЕС

Данъчната ни система - една от най-несправедливите в ЕС

КНСБ настоява на корпорациите да бъдат наложени по-големи данъци

Проучването показва, че несъбраните приходи от ДДС са намалели в 25 държави членки и са се увеличили в три. Резултатите при Малта (-7%), Полша (-6%) и Кипър (-4%) свидетелстват за значителен спад на загубата на ДДС, изтъква се в доклада на ЕК.

Комисията определя като окуражаващи и резултатите при други седем държави членки — Словения, Италия, Люксембург, Словакия, Португалия, Чехия и Франция. При тях разликата между дължимия и събрания ДДС намаля с над 2%. За сметка на това тази разлика силно нараства в Гърция (2,6 %) и Латвия (1,9 %), а също малко в Германия (0,2 %).

В номинално изражение през 2017 г. разликата между дължимия и събрания ДДС намалява с 8 млрд. евро, достигайки 137,5 млрд. евро, като това намаление е сходно на отчетеното през 2016 г. — 7,8 млрд. евро.

Според някои прогнози разликата между дължимия и събрания ДДС ще продължи да намалява и през 2018 г. ще е спаднала под 130 млрд. евро, или 10% от съвкупния дължим ДДС.