За десетте години след икономическата криза от 2008 г., възстановяването на ЕС продължава с особено бавни темпове, в сравнение с тези на другите големи икономики. През 2017 г. производството на ЕС е само 9% по-високо спрямо годините преди кризата, докато САЩ реализира 15% ръст, а Канада - 18%. Това сочат изводите от редовния доклад "Барометър за реформи" на европейската бизнес конфедерация "BusinessEurope".

Докладът на "BusinessEurope" оценява актуалното икономическо състояние на ЕС и е базиран на доклади на членуващите в конфедерацията бизнес организации. За България това е Българската стопанска камара (БСК). В документа се отправят и препоръки за структурни реформи и бъдещи приоритети за развитието на европейската икономика.

За нова световна финансова криза предупреди Шойбле

За нова световна финансова криза предупреди Шойбле

Нестабилните заеми и нарастващите нива на глобален дълг

Оценките и препоръките са структурирани в пет тематични области - пазар на труда и умения, бизнес среда, иновации и дигитална трансформация, достъп до финанси и финансова стабилност, данъци и обществени финанси.

Докладът констатира, че възстановяването на ЕС се подкрепя от редица временни фактори, особено разширената програма на Европейската централна банка за закупуване на активи. Според анализаторите обаче ако ЕС не предприеме мерки и реформи, основният капацитет на ЕС за дългосрочен растеж ще остане само 1.3%, което е доста под "цикличния" ръст от около 2%.

За да се избегне това представителите на европейския бизнес препоръчват да се предприемат спешни политически действия, за да се избегнат несъответствията на пазара на труда, което все повече действа като спирачка за икономическия растеж. Съюзът също така трябва да обърне внимание на системите за образование и обучение, които трябва да станат по-добре приспособени към нуждите на пазара на труда, с акцент върху подготовката на кадри с дигитални и STEM-умения. Според европейския бизнес регулаторната рамка на пазара на труда трябва да бъде по-ясна, проста и гъвкава, отчитайки все по-бързото развитие на цифровата икономика. Данъчните системи също трябва да са по-прости, прозрачни и удобни за потребителите.

Финансовата криза от 2008 г. причинила над 500 хил. смъртни случая от рак в света

Финансовата криза от 2008 г. причинила над 500 хил. смъртни случая от рак в света

Това става ясно от ново изследване

Докладът очертава нуждата и от по-ефективно разходване на публичните финанси и намаляване на данъците, възпрепятстващи растежа, както и необходимостта от постигане на истински интегриран единен пазар, по-специално в областите на цифровата икономика, телекомуникациите, енергетиката и услугите. Също така трябва да се гарантира и че регулирането на равнище ЕС и на национално равнище е добре разработено и правилно наложено, с минимално административно натоварване.

Според доклада цените на енергията в ЕС трябва да позволяват на предприятията в Общността да бъдат конкурентоспособни в международен план. Трябва да се разшири и трансевропейската и национална инфраструктура.

БСК против прибързани договорености за "социалния дъмпинг" в ЕС

БСК против прибързани договорености за "социалния дъмпинг" в ЕС

Неоправдан риск за допълнително насърчаване на емиграцията на квалифицирана работна сила