Управителния съвет на Асоциацията на банките в България (АББ) определи главния си секретар Ирина Марцева за свой представител и член в Управителния съвет на Фонда за гарантиране на влоговете в банките (ФГВБ). В УС на Фонда Марцева ще има пълен четиригодишен мандат

Матей Матев става председател на Фонда за гарантиране на влоговете

Матей Матев става председател на Фонда за гарантиране на влоговете

На мястото на Радослав Миленков, който пое банковия надзор в БНБ

Според закона за гарантиране на влоговете Управителният съвет на ФГВБ се състои от петима души. Председателят му се избира от Министерския съвет, заместник-председателя - от БНБ, а единият от членовете - от Асоциацията на банките, чиито членове пълнят Фонда със своите годишни вноски. Останалите двама члена се посочват съвместно от председателя и зам.-председателя на Фонда. 

Държавата ще поднови гаранцията за Фонда за гарантиране на влоговете

Държавата ще поднови гаранцията за Фонда за гарантиране на влоговете

Размерът на държавната гаранция е 350 млн. евро

За да заеме новата си позиция Марцева прекратява членството си в Управителния съвет на Фонда за компенсиране на инвеститорите (УС на ФКИ), където е представител на АББ от създаването му през 2005 г. На нейно място, за член на УС на ФКИ, като представител на АББ, до изтичане на мандата, се предлага Ирина Казанджиева - началник направление "Банкова политика и анализи" в АББ, която е и доцент в Катедра "Финанси" на УНСС.

 4 500 работници си чакат заплатите чрез Фонда за гарантиране на вземания

4 500 работници си чакат заплатите чрез Фонда за гарантиране на вземания

Срокът за заварените случаи изтича на 16 май т.г., припомни омбудсманът