Периодът на валидност на годишните винетки вече ще важи за срок от 1 година от датата на издаване на стикера.

Промяната в периода на валидност на годишната винетна такса, която следва да заплащат всички пътни превозни средства от 1 януари 2018 г., ще важи за всички моторни превозни средства, независимо от категорията на автомобила и държавата, в която е регистриран.

Това стана ясно, след като правителството одобри постановление, с което се изменят Наредбата за условията и реда за събиране на таксите за ползване на пътната инфраструктура по Закона за пътищата и Тарифата за таксите, които се събират от Агенция "Пътна инфраструктура".

230 млн. лв. са постъпленията от винетки през тази година

230 млн. лв. са постъпленията от винетки през тази година

5 млн. стикера са били продадени

От Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) посочиха за news.bg, че винетните стикери, които са били закупени в рамките на настоящата 2017 година, ще важат до 31 януари 2018 година - тоест гратисният срок за закупуване на нов винетен стикер ще важи през 2018 година. Всеки винетен стикер, който е закупен след 1 януари 2018 година, ще важи за период от точно една година от закупуването му - ако винетката е закупена на 2 март 2018 година, тя ще важи до същата дата на следващата 2019 година, без гратисен период.

С промените от началото на следващата календарна година се въвежда и винетка за срок от 3 месеца. Тя също ще важи за три календарни месеца, считано от датата на издаването ѝ. Тази винетка обаче ще важи само за превозните средства под 3.5 тона. 

Новата тримесечна винетка ще позволи на хората, които карат автомобилите си предимно през лятото или по време на по-дълга отпуска или пък не живеят постоянно в страната, да използват по-краткосрочен стикер. Винетката ще бъде и в полза на водачите на мотори, повечето от които шофират само през топлите месеци.

Цената на новия винетен стикер за 3 месеца ще бъде 54 лева или 28 евро. При определянето на цената е спазен принципът на пропорционалност, т. е. цената на тримесечната винетка да е по-висока от месечната и по-ниска от годишната, при спазена пропорционалност за намаляваща стойност с увеличаване срока на валидност. Това се налага от правилото колкото по-дълъг е периодът, толкова по-малка да е заплащаната цена.

Годишните винетки вече ще важат от датата на купуване

Годишните винетки вече ще важат от датата на купуване

Пускат тримесечни винетки от 2018 година

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков обясни на брифинг, че продажбата на винетките за 2018 година ще стартира от този петък - 22 декември. По думите на регионалния министър в разпространителската мрежа ще бъдат над 2.1 млн. стикера, от които 900 хил. броя са годишни стикери за леки автомобили. Поетапно до края на януари по пунктове ще бъдат пуснати общо около 4.8 млн. винетки.

През 2018 г. цените на всички винетки за леки автомобили остават непроменени.
Годишната винетка струва 97 лв., месечната - 30 лв., а седмичната - 15 лв. Това ще е последната година, в която се ползват хартиени стикери. С изграждането и въвеждането на тол системата от 2019 г. ще се премине изцяло към електронно таксуване, допълни министърът.

При винетките за камиони над 3.5 тона единствената промяна е в цената на дневната винетка, която догодина ще бъде 23 лв., при 21 лв. в момента.

Снимка 330061

Източник: МРРБ

Измененията са свързани с европейските изисквания в областта на пътното таксуване и Директива 1999/62/ЕО, според която дневната такса е еднаква за всички категории превозни средства. Очаква се увеличението от 2 лв. на дневния стикер да доведе до повишаване на приходите с близо 2,8 млн. лв. Всички тези средства ще бъдат вложени в подобряване на пътната инфраструктура.

С цел по-висока защита и блокиране на възможността за фалшификация е променено графичното оформление на винетките за 2018 г. Използваните ефекти и защити нямат аналог на пазара. Основата на всички е от специална хартия, върху която са разположени графични и защитни елементи. При изработването на холограмата, която е с три нива на защита, е използвана уникална нанотехнология. Всички стикери имат двойна номерация - пореден и случаен номер, като комбинацията от двата номера също е вид защита.

МРРБ очаква 23 млн. лв. повече в бюджета от винетки

МРРБ очаква 23 млн. лв. повече в бюджета от винетки

Нанков: Очакваме с тол-а 10 пъти повече приходи

До 31 декември т. г. ще има паралелна продажба на винетки за 2017 г. и 2018 г. Това означава, че ако потребител си купи седмична или месечна винетка за 2017 г., например на 31 декември, тя ще бъде валидизирана на 31 декември и ще може да бъде използвана през следващите седем дни или един календарен месец. Годишните стикери за 2017 г. за всички видове превозни средства са валидни до 31 януари 2018 г.