Промените в Кодекса за социалното осигуряване трябва да се обсъждат задължително от по-широк кръг представители на българското общество и за дискусията ще е нужно по-продължително време.

В това бе категоричен, председателят на парламентарната комисия по труди и социалната политика и бивш социален министър Хасан Адемов. Според него в дискусията трябва да участват и работодателите, като по никакъв начин не бива да се изолират социалните партньори още при подготовката на един такъв проект.

Също така Адемов припомни в ефира на БНР, че оценката на активите на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване е трябвало да бъдат финализирани до края на лятото, но по различни причини това не е случило. Сега се очаква това да стане към края на годината.

От думите на Хасан Адемов стана ясно, че ДПС подкрепя част от промените, предложени от финансовия министър Владислав Горанов. Като такива промени Адемов посочва изискванията към членовете на управителните и контролни органи, нови изисквания към системите за управление на самите пенсионноосигурителни дружества, нови изисквания и към банките – попечители, които съхраняват финансовия ресурс, отговарят и за инвестиционната политика.

Също като положителна промяна, депутатът посочва, възможността за осигуреното лице, което по една или друга причина има инвалидност над 89,99%, да ползва целия финансов ресурс еднократно наведнъж, а не както досега – 50%.

Припомняме, финансовият министърът Владислав Горанов предложи преди две седмици промени в КСО, между които и създаването на общ пул, в който да отиват парите от индивидуалните партиди на осигурените след навършването на пенсионна възраст, както и отпадането на възможността неизползваната част от втората пенсия да се наследява. Предложенията му предизвикаха предимно негативни реакции, а вчера от реформаторския блок предупредиха, че с промените се създава социална експлозия.