Повечето общини приключват периода на кризата с излишъци в бюджетите си, затова не се нуждаят от държавно подпомагане. Това заяви финансовият министър Владислав Горанов, цитиран от БГНЕС.

Все пак приходите на общините бележат сериозен спад. По данни на Горанов към 30 април спрямо същия период на предходната година средствата, събрани от данъка върху недвижимите имоти, са по-малко със 75.7 милиона лева; с 42.2% милиона по-малко са парите, събрани от данъка върху превозните средства, а неплащането на таксата за битови отпадъци е спаднало с 95.4 милиона лева на годишна база.

Той посочва, че с приемането на Закона за извънредното положение срокът за ползване на 5% отстъпка при предсрочно плащане на данъците за недвижими имоти и превозни средства, която важи до края на април, както и за плащане на таксата за битови отпадъци са били удължени до края на юни. Това е изместило традиционния силен месец за събиране на средства в общинските бюджети - април, към юни.

Община Ловеч тегли 2 млн. лева кредит, покрива загуби заради кризата

Община Ловеч тегли 2 млн. лева кредит, покрива загуби заради кризата

След мерките за облекчаване на бизнеса

Според финансовия министър в края на юни липсите в общинските бюджети ще бъдат компенсирани с плащането на данъците.

Горанов отчита и че наред с приходите намаляват и разходите на общините по време на извънредното положение. Към 30 април спрямо същия период на предходната година спадът е с 68 милиона лева, като 17 милиона лева от тях са за издръжката на такива дейности. Същевременно към същия период се отчита намаление на просрочените задължения по общинските бюджети в сравнение с края на 2019 г. с 27,2 млн. лв., включително намаление с 26,4 млн. лв. в местни дейности.

Това означава, че въпреки отбелязаните спадове на приходите и разходите към края на април, за същия период общините приключват с излишък в размер на 338,7 млн. лв., в т.ч. 115,4 млн. лв. излишък в местни дейности и 223,2 млн. лв. излишък в делегираните от държавата дейности и дофинансирането им. Извън посочения излишък, който е само за първите четири месеца на 2020 г., Горанов посочва, че общините са приключили бюджетната 2019 г.с наличности от 991,4 млн. лв.

Горанов обясни, че поради тези разчети Министерството на финансите не вижда основания за предоставяне на финансови компенсации за общинските бюджети от държавата.

Съкращават служители на община Кюстендил заради кризата

Съкращават служители на община Кюстендил заради кризата

В бюджета нямало пари за заплати