Ден след като главният прокурор Сотир Цацаров разпореди проверка на спешния ремонт, извършен в тунел "Ечемишка", в АПИ бе предоставена справка за разходите.

Прокуратурата проверява цената на спешния ремонт на "Ечемишка"

Прокуратурата проверява цената на спешния ремонт на "Ечемишка"

Прокурори и следователи влязоха в АПИ и "Автомагистрали"

Разходите по ремонта на лявата тръба на тунел "Ечемишка" на АМ "Хемус" са представени от "Автомагистрали" ЕАД. Експертите на АПИ в момента проверяват предоставената сметка от "Автомагистрали.

"Към днешна дата от "Автомагистрали" ЕАД беше входирано искането и сертификата за разплащане на извършените дейности - демонтиране на старата осветителна конструкция и аварийно възстановяване на осветлението в тръбата за София. Дейностите бяха извършени в кратки срокове при 24-часов режим на работа", се казва в съобщението.

Част от посочените в сертификата единични цени са заложени в действащия в момента договор за възлагане на обществена поръчка с № РД33-4/29.05.2015 г. Той е сключен след участие на дружеството в открита процедура, обявена от АПИ през 2015 г.

Още преди 12 години тунел "Ечемишка" е обявен за опасен

Още преди 12 години тунел "Ечемишка" е обявен за опасен

Липсата на хидроизолация води до течове, замръзвания и корозия в тунелите

При изготвяне на анализа за единичните цени за видове работи, които не са посочени в обществената поръчка, се спазват параметрите на ценообразуването по действащия договор, чл. 8, ал. 6.

След завършване на работата от страна на "Автомагистрали", те се отчитат пред АПИ с първични документи - подробни количествени сметки, констативни протоколи, фактури за материали и др., които доказват действително извършени работи.

Експертите на АПИ в момента проверяват предоставената сметка от "Автомагистрали" и едва след приемането на документите от тяхна страна, се пристъпва към сертифициране и плащане на дейностите.

Към момента Пътната агенция не е извършвала разплащане на никакви дейности. Окончателно одобрената количествено-стойностна сметка на извършените работи ще бъде публикувана на интернет-страницата на АПИ.

Представената в телевизионно предаване сметка е непълна, уверяват от АПИ. "В нея не са включени всички реално извършени дейности и разходи, сред които: проектиране, поставяне и поддържане на пътната сигнализация, по-големи количества на демонтирани и монтирани кабели и носеща конструкция, почистване на платното и тунела, ДДС и др. разходи", съобщиха от агенцията.

Припомняме, именно предаване в една от националните телевизии стана повод прокуратурата да се самосезира за цената на спешния ремонт.