От 1 януари 2023 г. Кипър за първи път ще въведе минимална заплата от 940 евро на месец. Мярката ще засегне около 40 000 работници, съобщи Cyprus Mail.

За първите шест месеца на работа заплатата ще бъде най-малко 885 евро, но по-късно ще се повиши до минималния праг от 940 евро.

Работещите в селското стопанство, корабоплаването и домашните работници са освободени от изискванията за минимална заплата, както и стажантите или лицата, които се обучават за степен или професионална квалификация.

Заплатата ще бъде преизчислена на 1 януари 2024 г. и след това на всеки две години.

За целта ще бъде създаден трудово-консултативен съвет за разглеждане на минималната работна заплата, състоящ се от девет члена. Трима ще бъдат от синдикатите, трима от работодателите и трима експерти или академици по трудови отношения.

Консултативният орган ще консултира министъра на труда, който ще внася доклад в кабинета за евентуални промени в минималната работна заплата.

Критериите, които органът ще проверява, включват покупателната способност на минималната заплата, нивата на заетост и безработица, общите заплати и тяхното разпределение, както и показателите за бедност и въздействието от промяната на минималната заплата.

Ако работодателят предлага храна и квартира, може да се постигне споразумение да се удържат 15 на сто за храна и 10 на сто за жилище. Служителят може да даде на работодателя 45-дневно предизвестие, ако не желае да има това споразумение.

Сезонните работници, които не са на възраст над 18 години, могат да получат 25% намаление от минималната заплата.

Споразумението беше възхвалявано като "историческо споразумение", въпреки че синдикатите изразиха опасения, че заплатите далеч не са достатъчни, за да се справят с инфлацията и нарастващите цени. Те също така казаха, че няма достатъчно яснота в правилата, тъй като оставят "вратичка", с помощта на която работодателите могат да експлоатират работници, особено в отработените часове.