КНСБ искат замяна на плоския данък с прогресивна скала, която да е равна на минималната работна заплата.

Фактическите осигурителни вноски за работодателите и за домакинствата нарастват за периода 2000 - 2016 г. Средният ръст за домакинствата за целия период е 10,86%, докато средният ръст на фактическите осигуровки за сметка на работодателите за периода е 4,26%.

КНСБ иска цената на труда в България да се сближи с тази в ЕС

КНСБ иска цената на труда в България да се сближи с тази в ЕС

Средната месечна работна брутна заплата в България за 2017 г. е 542, нетната - 423 лв.

Това стана ясно от думите на Любомир Костов, икономически анализатор в Институтът за социални и синдикални изследвания на КНСБ на семинар във Варна по повод десетгодишната от плоския данък в България - "време е за равносметка."

Костов припомни, че основната цел на въведеното пропорционално данъчно облагане в България от правителството на Сергей Станишев през 2008 г. бе да спомогне за намаляване дела на неформалната икономика и да увеличи данъчните приходи заради очакваното разширение на данъчната основа. С въвеждането на плоския се целеше и увеличение на преките чуждестранни инвестиции.

По данни на КНСБ средният ръст на приходите от Данъчното облагане на доходите на физическите лица (ДДФЛ) за посочения период е 7,97% , но ръстът на ДДФЛ преди кризата е бил около 15%, докато в след кризата той е едва 0,9%.

5,4% да е безработицата у нас до 2021 г. предвиждат от КНСБ

5,4% да е безработицата у нас до 2021 г. предвиждат от КНСБ

Има условия доходите от труд да растат по-бързо от производителността на труда

Ситуацията е подобна и при ръста на приходите от всички данъци. Преди кризата средният ръст е 15,3%, докато след кризата той е 3,33%. За целия период средния ръст е 8,57%.

Преди Световната икономическа криза данъчните приходи в бюджета като процент от БВП са средно в размер на 21,37%, докато след 2008 г. средният дял е 20,04%, което е намаление, макар и минимално.

Ще се повиши ли енергийната бедност у нас с новите цени за топло и ток?

Ще се повиши ли енергийната бедност у нас с новите цени за топло и ток?

Софиянци ще бъдат най-силно засегнати от новите цени

Конфедерацията отчете още, че делът на осигурителните вноски за сметка на домакинствата в общия дял на всички нетни осигурителни вноски нараства през годините и достига от едва 20,4% през 2000 г. до 39,80% към края на 2016 г. Доказателство затова е ясното прехвърляне на осигурителна тежест към домакинствата и облекчаване на бизнеса.

В същото време делът на осигурителните вноски, които работодателят прави като дял от общите такива намалява през годините и достига до 60,2% общ дял при 79,6% през 2000 г. За същия период е отчетено повече от 2 пъти ръст на нетните осигурителни вноски, но съотношението като принос в крайното число е променено осезаемо, като по-голяма част от тази осигурителна тежест е прехвърлена към домакинствата.