Ръководството на комисията за финансов надзор (КФН) започва редовни срещи всеки вторник между 15.00 ч. и 16.00 ч. с представители на небанковия финансов сектор, съобщиха от регулатора.

Ако има трудности, които спъват функционирането на даден бизнес или въобще някакви проблеми, които да са в компетенциите на КФН, те ще могат да бъдат дискутирани с представители на комисията.

Откриване на call center за граждани предвиждат от КФН

Откриване на call center за граждани предвиждат от КФН

Прозрачна и предвидима политика в небанковия финансов сектор планират от КФН

Бизнесът ще има възможност в открит диалог да отправя предложения за подобряване на бизнес средата, се казва още в съобщението на регулатора.

Първата среща е предвидена за 10 януари 2017 година.

"Прекият контакт с бизнеса е конкретната реализация на политиката на откритост и прозрачност, която обещах при встъпването ми в длъжност", коментира шефът на КФН Карина Караиванова.

Карина Караиванова поема финансовия надзор

Карина Караиванова поема финансовия надзор

„За” гласуваха 139 народни представители

"Директното общуване ще ни даде възможност да избегнем недоразуменията, да спестим усилия и на двете страни в процеса и да направим дейността си по-ефективна в услуга на бизнеса и обществото", допълни тя.

Координацията на срещите ще става чрез дирекция "Връзки с обществеността и протокол на КФН".

Предварително желаещите ще трябва да подават заявките си на имейл: press@fsc.bg.