Председателят на Сметната палата Валери Димитров лично пое ръководството на одита на финансовото управление на Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ).

Димитров е разпоредил и вътрешна проверка, съобщиха от Сметната палата. Решението е взето още на 1 април 2010 година, след като са отчетени нередности.

Този финансов одит обхваща и периода на ежегодния одит и заверка на годишния финансов отчет на МРРБ за 2008 г.

Сметната палата извършва в момента одит на финансовото управление на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за периода 01.01.2008 г. - 31.12.2009 г., съгласно одитната си програма за 2010 г.

Този финансов одит обхваща и периода на ежегодния одит и заверка на годишния финансов отчет на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2008 г.

В хода на сегашния одит се установи, че становището по одита и заверката на годишния финансов отчет на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2008 г. не е съгласувано писмено от члена на Сметната палата и ръководител на Отделение 8 - Хюсеин Чауш, в чийто ресор са одитите на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

С това не е спазен Законът за Сметната палата, както и указанията за извършване на одити и заверки на годишните финансови отчети, приети с решение на Сметната палата през април 2007 г. Те изискват становищата по извършените одити и заверки на годишните финансови отчети на централни разпоредители с бюджетни средства да се съгласуват писмено от ръководителите на отделенията на Сметната палата.

С това процедурата, съгласно чл. 45 от Закона за Сметната палата, приключва и нито Сметната палата като колегиален орган, нито нейният председател могат да вземат последващи решения по одитите и заверките на годишните финансови отчети на бюджетните организации.

В този смисъл отговорност за извършените одити и заверки на годишните финансови отчети на министерствата носят одитните екипи и съответните ръководители на отделения, които са и членове на Сметната палата.

Припомняме, вчера от СДС алармираха, че финансовият одит на МРРБ не е заверен от отговарящия в Сметната палата, тъй като той откроява драстични нарушения за милиони левове. Сините настояват и за законодателни промени, които да спрат практиката за назначаване на партийни кадри в контролните органи на държавата.

Срокът за приключване на одитната задача е в края на май и резултатите от одита ще бъдат оповестени през юни.