Минималната австрийска пенсия от 870 евро е възможна и за българи. Дори човек да е работил през повечето години в България, а само няколко години в Австрия, има как той да получи минималната австрийска пенсия.

Има обаче две важни условия - необходима е адресна регистрация в Австрия и пенсионерът да живее там.

"Тази пенсия не се получава, ако се живее в България", поясни Милена Панева, консултант във Виена на българи на австрийския пазар на труда.

КНСБ организира среща с българи, работещи в Австрия, на която бе представена презентация на тема „Основни права и задължения на работниците и служителите във връзка с трудовото и осигурителното правo в Австрия".

За да получи българин удостоверение за постоянно пребиваване там е необходима адресна регистрация и трудов договор. Ако лицето не работи, но има други доходи, той трябва да представи удостоверение.

Критериите за удостоверяване на доход обаче са субективни, подчерта Панева. По думите ѝ, Австрия не иска хора без доходи да остават там.

Пенсионната възраст в Австрия е 60 години за жените и 65 години за мъжете, като тя расте. Работникът трябва да се е трудил 15 години, като от тях може да има дори само 1 пенсионноосигурителна година в Австрия. През останалото време той може да е работил в която и да е европейска държава, включително в България. В този случай обаче човекът ще получи минимална сума само за тази една година по австрийските стандарти, а за останалите години пенсията му ще е както в България.

"Не се получава австрийска пенсия, ако си работил 1-2 години там", поясни Панева.

В Австрия съществува т. нар. минимална заетост. Работникът получава до 460 евро месечно. Сам заплаща осигуровките си доброволно, като те са 56 евро.  Лицето има същите права, каквито и един човек, който плаща 1000 евро застраховки.

Панева сподели, че често идват клиенти, които искат да попитат дали не могат да получават инвалидна пенсия в Австрия. Процедурата е продължителна, изследванията в България трябва да се направят и в Австрия, обясни тя. Отново е необходимо да се удостовери трудов стаж. Условията са много стриктни, както за българи, така и за австрийци, подчерта тя.