994 лева ще станe минималната работна заплата в строителството. До този момент тя беше 887.5 лв. Дневният разход за храна също ще се увеличи от 4 на 5 лева.

Това следва от подписания нов Отраслов колективен трудов договор между Камарата на строителите в България и двете строителни федерации, съответно в "Подкрепа" и КНСБ.

Постигнато е споразумение също така да се увеличи коефициента към МРЗ, който се добавя за заетите в строителството, от 1.25 на 1.40.

Към настоящия момент минималната работна заплата в страната е 710 лева и умножена с новия коефициент, тя съответно става 994 лева за отрасъла.

От Камарата на строителите в България обясняват, че като работодатели най-ценният капитал са им служителите, затова и инвестират в тях, въпреки трудностите, през които преминава отрасъла, а именно липсата на работещ механизъм за индексиране на договорите и неразплащането от страна на държавата.

През октомври само в строителството гледат с оптимизъм напред

През октомври само в строителството гледат с оптимизъм напред

Промишленост, търговия и услуги с негативни очаквания