Политиките за борба срещу климатичните промени започват да се превръщат в основен приоритет не само в говоренето на световните политически лидери, но и в изказванията на шефовете на все повече международни финансови регулатори.

В края на миналата година ЕЦБ категорично предупреди, че предстои приемането на нормативна уредба, която ще включи екологичното влияние на всеки един проект, кандидатстващ за банково финансиране, при оценката на кредитния риск.

С други думи, ако проектът е екосъобразен, цената, по която ще получи заем, ще бъде по-ниска. И обратното, ако проектът е свързан с тежести за околната среда, банковото финансиране за него ще е по-скъпо. Разбира се създаването и приемането на подобни регулации ще отнеме 2-3 години, но намерението да се работи в тази посока е ясно изразено.

Много по-бързо рисковете, свързани с климатичните промени, могат да залегнат във финансовите оценки, които изготвя Международния валутен фонд. Това става ясно от изказването на Управляващия директор на МВФ Кристалина Георгиева на сесията на високо равнище на форума за адаптиране към изменението на климата.

ЕС отделя 1 трилион евро до 2030 г. за Зелената сделка

ЕС отделя 1 трилион евро до 2030 г. за Зелената сделка

Целта е Европа да бъде първият неутрален към въглерода континент

"Изменението на климата е фундаментален риск за икономическата и финансова стабилност. Същевременно обаче той създава и възможност за възобновяване на растеж и създаване на нови, зелени работни места. Изследванията ни сочат, че съчетаването на стабилно нарастващи цени на въглеродните емисии с целенасочено изграждане на зелена инфраструктура може да повиши световния БВП с 0.7 % през следващите 15 години, създавайки милиони работни места.

Това е причината, поради която в МВФ приемаме с отворени обятия идеята за преход към нова икономика за климатанисковъглеродна и устойчива спрямо изменението му, допринасяща за справяне с пораждащите причини за изменението на климата и подкрепяща усилията ни да се адаптираме към последствията от него", заяви Кристалина Георгиева.

Климатични промени: Океаните поглъщат много повече топлина, отколкото се очаква

Климатични промени: Океаните поглъщат много повече топлина, отколкото се очаква

За дори хипотетично нормализиране са нужни векове

Тя определи и четирите ключови области в които МВФ ще работи в тази екологична насока.

Първата е интегриране на климата в годишните ни икономически оценки на отделните държави в рамките на консултациите по член IV. "В държавите, изложени на висок риск, поставяме акцент върху адаптацията. Също, като елемент от оценките ни на големите емитери, изготвяме и анализи на мерките за смекчаване на въздействието, включително и на ценообразуването на въглеродните емисии", уточни Георгиева.

Втората област е включване на рискове за финансовата стабилност, породени от промените в климата, в надзора на финансовия сектор, който МВФ осъществява - посредством стандартизирано оповестяване на тези рискове и по-надеждни стрес тестове и оценки на надзорните рамки.

Радан Кънев иска точните въпроси за енергетиката ни във време на климатични промени

Радан Кънев иска точните въпроси за енергетиката ни във време на климатични промени

Да не отсъства българският дебат в ЕП

На трето място МВФ предвижда по-широко застъпване на въпроса с климатичните промени, като компонент от развитието на капацитет, за да подпомогне министерствата на финансите и централните банки с необходимите умения за отчитане на съображенията, свързани с изменението на климата.

Четвъртата област е интегриране на показателите за изменение на климата в макроикономическите данни. "Тази година ще създадем Индикативна таблица за изменението на климата с показатели за проследяване на икономическото му въздействие и въздействието на мерките за смекчаване на последиците от него", каза управляващия директор на МВФ.