Утре - 20 април, българите спират да работят за държавата. За поредна година от Института за пазарна икономика изчисляват, че до 20 април работим, за да си платим данъците през 2012 г.

Образно казано, това е денят, в който гражданите ще спрат да работят за правителството и ще започнат да работят за себе си.

Датата е символична, коментират от ИПИ, като показва кога държавната хазна ще се попълни, ако всичко изработено бъде моментално изземвано - ние я наричаме ден на свобода от правителството, а по-света се знае като Tax Freedom Day.

В България този ден традиционно се пада някъде през месец май, като по-ранното му настъпване през последните 3-4 години се дължи до голяма степен на по-ниските приходи след рекордната 2008 г. и появата на бюджетен дефицит.
Казано по друг начин, държавата уж изземва по-малко, но всъщност пак харчи както преди - за сметка на натрупани резерви и нови дългове.

Символичната сметка показва още, то от 20-ти до 25-ти април са дните, в които данъкоплатците би трябвало да работят допълнително за държавата, за да покрият и дефицита през 2012 г. Тези 5 дена рано или късно ще бъдат отработени в полза на държавата, коментират от ИПИ.

През 2012 г. българите ще изработят средно по 223 млн. лв. за един календарен ден, измерено чрез очаквания БВП (заложен в Бюджет 2012). Следователно през 2012 г. са необходими 111 дни, за да се изработят предвидените 24,8 млрд. лв. приходи в бюджета. Взет е под внимание и фактът, че 2012 е високосна година, което означава един допълнителен ден за работа и попълване на хазната.

Използването на официалните прогнози на правителството е най-коректният начин да се направи тази сметка, но това не означава, че реалността ще бъде точно такава.

Например, при пресмятането на датата за 2010 г. също бяха използвани официалните прогнози, но те се разминаха сериозно с реалностите - сривът на приходите и появата на дефицит премести деня доста по-рано от първоначално очакваното. Последните прогнози за 2012 г. загатват, че правителствените прогнози за БВП и приходи в хазната може да се окажат доста по-оптимистични от реалността, което в крайна сметка би променило и символичната дата на свобода от правителството.

Данъчната тежест в България е различна за отделните хора, като основното бреме пада върху раменете на работещите българи, които изрядно плащат своите данъци - те плащат подоходни данъци, внасят осигуровки и потребяват повече, тоест пълнят хазната с ДДС и акцизи.

За тези българи, които работят и могат да бъдат определени като „средна класа", денят на свобода от правителството може да дойде дори през лятото. От друга страна, за българите, които не работят или просто работят „на сиво", денят на свобода от правителството идва много по-рано, коментират още от института.

Те са установили, че най-много дни през 2012 г. ще отделим, за да попълним приходите от ДДС - 32 дни. За приходите от акцизи ще са ни нужни почти 19 дни. За осигуровките ще ни трябват 25 дни - 17 дни за социално осигуряване и 8 дни за здравно.
Приходите от подоходните данъци ще попълним за 10 дни, а тези от корпоративни данъци за 7 дни. Други 7 дни ще работим само, за да си платим държавните и общински такси. Имуществени данъци ще ни костват 3 дена.