Над 60 000 души са поискали да сменят пенсионния си фонд от октомври досега, съобщава Комисията за финансов надзор. Данните са получени на база на справките, представени от пенсионноосигурителните дружества в КФН.

През третото тримесечие на 2019 г. в пенсионноосигурителните дружества са били подадени общо 60 390 заявления за промяна на участие и прехвърляне на средства от един пенсионен фонд в друг.

ДЗПО - гарнитура на "държавната" пенсия или истински доход за старини?

ДЗПО - гарнитура на "държавната" пенсия или истински доход за старини?

Упътване в света на Допълнителното задължително пенсионно осигуряване от Емилия Милчева. В помощ на бъдещите пенсионери, независимо дали скоро или не толкова скоро

52 858 осигурени лица от подалите заявления през третото тримесечие на годината са променили участието си във фондовете за допълнително пенсионно осигуряване, а общата сума на прехвърлените средства в друг пенсионен фонд е 175 075 968 лв.

Осигурените лица, които са се възползвали от правото си за промяна на участие и прехвърляне на средства от индивидуалните партиди през деветмесечието на 2019 г., са общо 161 543. Общият размер на прехвърлените средства от началото на годината е 519 459 602 лв.

Частните пенсионни фондове спечелили близо 2 млрд. лв. за втора пенсия

Частните пенсионни фондове спечелили близо 2 млрд. лв. за втора пенсия

Много от хората не знаели в кой фонд им е пенсията