Над 4 млн. лв. доход са декларирали собственици, предоставящи недвижими имоти за настаняване на туристи чрез платформата Airbnb, съобщава bTV по данни на Националната агенция за приходите.

Въпреки че приходите са декларирани "доброволно", това се се случило след "контролни производства спрямо лица, за които е установен риск от недеклариране на получените суми от краткосрочно отдаване под наем на недвижим имот чрез платформата на Airbnb".

От НАП поясняват, че въпросните контролни производства са започнали, след като чрез съществуващите инструменти за международно сътрудничество имат възможност да получават чрез данъчната администрация на Ирландия от Airbnb информация за всички български потребители, които са отдавали за краткосрочен наем имоти в платформата - имотите и техните адреси, както и размера на платените от тях комисиони за посредническата услуга на платформата.

Подготвят данък "нощувка" за апартаментите и стаите през Airbnb и Booking

Подготвят данък "нощувка" за апартаментите и стаите през Airbnb и Booking

Според предложението стаите, които се отдават онлайн, трябва да придобият статут на еднозвездни хотели

Заместник-изпълнителният директор на НАП Георги Димов подчерта, че независимо че агенцията разполага с цялата информация за наемодателите, отдаваните краткосрочно под наем имоти и реализираните приходи, усилията са насочени не към проверки и ревизии, а към доброволно деклариране.

Стремежът ни е да подкрепим схващането, че е не само правилно, но и по-лесно физическите и юридическите лица да работят на светло и че това оказва благоприятно въздействие за установяване на по-добра обща бизнес среда, заяви той.

От приходнага агенция посочват, че краткосрочно предоставяне на недвижими имоти чрез онлайн платформи е равносилно на хотелско настаняване и търговска дейност, за които се дължат патентен данък, или данък върху доходите на физическите лица, или корпоративен данък, или ДДС и осигурителни вноски.

Законовите промени за данъчното облагането на краткосрочното отдаване на имоти под наем през онлайн платформи бяха приети през 2019 г. Депутатите въведоха патентен данък за местата за настаняване с не повече от 20 стаи, които се отдават под наем през платформи като Airbnb и Booking.

Властта иска да регулира туристическите резервации онлайн

Властта иска да регулира туристическите резервации онлайн

Предлага се въвеждане на категоризация и за имотите, отдавани под наем чрез е-платформи