Спад на брутния вътрешен продукт от 6% през тази година и 3% през следващата 2010 г. очакват икономистите на УниКредит Булбанк.

Според техните прогнози българската икономика ще премине през по-продължителен период на икономически растеж, който ще бъде под потенциалния в сравнение с останалите страни от Централна и Източна Европа (ЦИЕ), предаде money.bg.

Според нас най-лошото за българската икономика предстои и изгледите за възстановяване на икономиката към момента изглеждат неясни и сравнително отдалечени във времето. Разбира се, положителната страна на всичко това е свързана с бързото редуциране на дефицита по текущата сметка до стойности, които пазарите ще бъдат готови да толерират в периода след приключване на глобалната финансова криза, обясни Кристофор Павлов, главен икономист на УниКредит Булбанк.

Той смята, че в момента печеливш ход е изграждане на балансиран модел на растеж на българската икономика, в който принос да има не само вътрешното търсене, но и нетния експорт.

Световната икономическа криза вече дава силното си отражение и в България, като в момента всички индикатори (както тези, които отчитат резултатите на икономиката през последните няколко месеца, така и тези, които позволяват да се правят оценки за икономическата активност през следващите няколко месеца) сочат задълбочаване на рецесията в българската икономика, пише в обобщенията на традиционния анализ CEE Quarterly на УниКредит Булбанк.

Според анализаторите на УниКредит Булбанк спадът от около 85% на годишна база чуждестранния капитал за първите четири месеца на 2009 г. ще се отрази по-тежко върху българската икономика, отколкото върху останалите нововъзникващи пазари в Европа, тъй като местният частен сектор се характеризира с най-големия дисбаланс между вътрешните инвестиции и спестяванията.

Така онези страни, които в най-голяма степен разчитаха на приток на чуждестранни спестявания, в края на краищата, ще преминат през по-болезнен процес на приспособяване към новите условия в световната икономика, се посочва в доклада за икономическото развитие на банката.