Сребърният фонд не може да повиши размера на пенсиите. Подобни идеи издават непознаване на закона. Това заявяват от КНСБ в своя официална позиция по повод твърдения, свързани с преизчисляване на пенсиите и използване на средствата от Сребърния фонд.

От синдиката се опасяват, че тези идеи създават опасност от пораждане на хаос в осигурителната система.

По тази причина правят следните уточнения:

1. Т. нар. "Сребърен фонд" всъщност се нарича Държавен фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система. Той никога не е имал за цел да финансира увеличение на пенсиите. Неговото предназначение и по закон, и по замисъл е постигането и гарантирането на устойчивост на държавната пенсионна система чрез акумулиране, инвестиране и трансфериране на допълнителни средства към бюджета на държавното обществено осигуряване за фонд "Пенсии", както това е записано в Закона за статута и дейността на фонда.

2. Фондът се финансира, инвестира и управлява по правилата, определени от споменатия закон.

3. Финансовият ресурс на Сребърния фонд (над 3,2 милиарда лева) e част от фискалния резерв на държавата и не може да се насочват за никакви други цели освен посочените в закона. Средствата в Сребърния фонд трябва да се използват, за да покриват недостига във фонд "Пенсии" на ДОО в резултат на застаряване на населението. От 2018 г. до 2070 г. относителният дял на разходите за пенсии от БВП по разчети нараства с 1,7% - от 8,5% до 10,2%. Най-голям принос в това увеличение - 4,7 %, има промяната в демографската структура и продължаващата тенденция към застаряване на населението. Поради това според КНСБ е много важно средствата в Сребърния фонд да се заделят и управляват така, както е предвидено в закона и да бъдат целево разходвани в периодите на най-висок дефицит във фонд "Пенсии" на ДОО. Всякакви идеи за друго предназначение на тези средства са извън закона и внушават неистини, категорични са от синдиката.

Нинова пита къде са 2 млрд. лева от Сребърния фонд

Нинова пита къде са 2 млрд. лева от Сребърния фонд

50 лв. за пенсионерите било подигравка

4. Относно твърдението, че "истинското решение на въпроса с ниските доходи на възрастните хора е преизчисление на всички пенсии с нов коефициент на средноосигурителния доход" за КНСБ то издава липса на елементарни познания за пенсионната наука и правилата за определянето на пенсии, нито дава решение на въпроса с ниските доходи на възрастните хора.

Всякакви волунтаристки преизчислявания на размерите на пенсиите ще породят хаос в осигуряването, ще създадат неравенства и противопоставяне и ще обезмислят стремежа на хората да се осигуряват на светло и на по-високи доходи, заявяват от КНСБ.

Според тях справедливото решение за увеличение на пенсиите е чрез регулярно повишаване "приноса" на всяка година действителен осигурителен стаж в размера на пенсиите.

5. Необходимите за увеличението на всички пенсии средства те не трябва да се търсят чрез претенции към фондове с друго целево предназначение, а чрез разумно преразпределение и повишаване на процента от БВП, предвиден за тази цел.

Припомняме, преди дни лидерът на БСП Корнелия Нинова настоя за преизчисляване на всички пенсии с нов коефициент на средноосигурителния доход и настоя за целта да се използват средствата от Сребърния фонд.