Депутатите от 47-то Народно събрание приеха на второ четене промените в Закона за държавния бюджет за 2022 г. Те предвиждат компенсация от 0,25 лв. за литър гориво при зареждане на бензиностанция от 1 юли. Мярката ще важи до 31 декември тази година.

Отстъпката е за моторни превозни средства, регистрирани по Закона за движение по пътищата, собственост на физическо лице, или ползвани от физическо лице, вписано като ползвател в талона на моторното превозно средство. Компенсацията е при зареждане с бензин А-95, дизел без добавки, втечнен нефтен газ и природен газ.

Депутатите приеха рамката на актуализирания бюджет на държавата. Заложените приходи, помощи и дарения са 34 112 529 300 лв. или със 760 млн. лв повече от предложените от правителството 33 352 529 300 лв. Разходите, гласувани от парламента, са 21 171 354 700 лв, при първоначално заложени 20 411 354 700 лв. Бюджетното салдо остава балансирано.

Увеличава се максималният размер на новия държавен дълг, който може да бъде поет през годината - от 7, 3 млрд.лв на 10,3 млрд.лв.

ГЕРБ прогнозират още една актуализация на бюджета

ГЕРБ прогнозират още една актуализация на бюджета

50 милиона лева са несъбраните данъци от СО

С актуализацията се дават 173 млн. лв. за ръст с 20 на сто от 1 юли на заплатите на работещите в МВР, 150 млн.лв за образованието, които ще са за увеличение на възнагражденията, както и за обезпечаване издръжката на детските градини.

Общо 20 млн. лв. от държавния бюджет ще бъдат насочени за увеличение на субсидиите за издръжка на обучението на държавните висши училища.

Отпуска се финансова подкрепа от 110 000 000 лв. за обществения транспорт, като столичният градски транспорт ще получи 74 000 000 лв., 16 500 000 лв. - за други общини, 20 000 000 лв. - за междуселищните линии.

Депутатите гласуваха и нулева ставка на данък добавена стойност (ДДС) за доставка на хляб и брашно. Мярката ще се прилага до 1 юли 2023 г. за доставка на хляб и брашно с място за изпълнение на територията на страната, при внос на стоки на територията на страната, като и при облагаеми вътрешнообщностни придобивания на стоки ще се прилага нулева ставка на ДДС. Депутатите приеха, че брашното е продукт, който се получава от смилането на хлебна пшеница и е годно за производството на хлебни продукти.

Депутатите приеха 760 млн. лева повече приходи в бюджета

Депутатите приеха 760 млн. лева повече приходи в бюджета

Близо 9 часа работят депутатите по актуализацията на бюджета

Депутатите решиха още до 31 декември 2022 г. данъкът за хотелиерите, местата за настаняване, включително и предоставянето на места за къмпинг или каравани, да е 9 процента. С 9 на сто ще се облагат и доставките на книги на физически или електронни носители, включително учебници, познавателни книжки и учебни комплекти. Със същата ставка ще се облагат и кетъринг услугите за доставката на храна за вкъщи. Изрично е разписано, че разпоредбите за диференцирана ставка на ДДС не се прилагат за доставката на бира, вино и спиртни напитки.

С приети на второ четене разпоредби от актуализацията на държавния бюджет се променя Законът за акцизите и данъчните складове. Предвижда се освобождаване от акциз на електрическата енергия, втечнения нефтен газ и природния газ в срок до 30 юни 2025 г.

Мярката е с цел да се подпомогне бизнесът и потребителите във връзка с неочаквания значителен скок на цените на енергийните продукти, породени от нарасналото търсене в европейски и световен мащаб. Тя ще бъде реализирана чрез изготвяне на нотификация до Европейската комисия.

С промените в Закона за държавния бюджет се въведе и намалена ставка на ДДС от 9 на сто за доставки на централно отопление и доставки на природен газ. Мярката ще се прилага до 1 юли 2023 г.

Осем пъти е нараснал дефицитът в бюджета на ДОО
Обновена

Осем пъти е нараснал дефицитът в бюджета на ДОО

Едни пенсионери ще получат 60 лева към пенсията, а други - 130 лева

"Бюджетът според мен е трудно изпълним, но изпълним. Наистина се заложиха много антикризисни мерки и за домакинствата, и за пенсионерите, и за бизнеса - с цената на електроенергията. Силно се надявам този бюджет да помогне на всички българи да посрещнем всички тази турбулентна криза по-спокойно."

Това заяви министърът на финансите Асен Василев, цитиран от БНТ. 

Мерките, предвидени от правителството, са за два милиарда лева, парламентът добави допълнителни 760 милиона върху бюджет, направен с изключително много социални разходи, каза още Василев.

"Мисля, че това е бюджетът, който от една страна запазва инвестиционната компонента, от друга страна дава възможност наистина да се направят необходимите социални разходи".

Пенсиите са преизчислени от НОИ по предложението на правителството, а не това на парламента, което означава, че пенсионерите трябва да получат увеличенията още през юли.