Месечната инфлация през април е 0.0%.Тя е определена въз основа на това, че индексът на потребителските цени за месеца спрямо предходния е 100.0 %, съобщават от Националния статистически институт (НСИ).

Минус 1.0 % е инфлацията от началото на годината (април 2016 г. спрямо декември 2015 г.). Минус 2.2% е годишната инфлация за април 2016 г. спрямо същия месец на миналата година.

Минус 0.4% е средногодишната инфлация за периода май 2015 - април 2016 г. спрямо периода май 2014 - април 2015 година.

Цените на хранителните продукти и безалкохолни напитки са намалели с 0.1 % през април спрямо март. За сметка на това алкохолните напитки и тютюневите изделия пък са поскъпнали с 0.5 %. Цените на дрехите и обувките са скочили с 4.8 %, а тези на жилищата, водата, електроенергията, газ и други горива са намалели с 0.7 %.

В здравеопазването се отчита увеличение с 0.2 %.

Индексът на цените за малката кошница за април 2016 г. спрямо март 2016 г. е 100.0%, а от началото на годината (април 2016 г. спрямо декември 2015 г.) е 100.4%.

През април 2016 г. цените на стоките и услугите от малката кошница за най-нискодоходните 20% от домакинствата са се променили спрямо предходния месец, както следва: хранителни продукти - намаление с 0.2%; нехранителни стоки - увеличение с 0.5%; услуги - намаление с 0.1%.