Най-ниски нива на заплатите са в Монтана, а най-високите заплати на ниво областни градове са в Разград, където се наблюдава спад на разликата спрямо средната заплата за страната между 2007-2017 г.

Данните представи главният редактор Георги Вулджев от Експертен клуб за икономика и политика (ЕКИП) при представянето на най-новия им доклад - "Икономическо състояние и развитие на малките областни центрове в България" на пресконференция в БТА.

В изследването попадат областните градове на Смолян, Ловеч, Кърджали, Кюстендил, Разград, Монтана, Търговище и Силистра. От ЕКИП смятат темата за особено важна, с оглед на наближаващите избори за местна власт и освен на отговорните институции, те ще предоставят данните на кандидатите за кметове и общински съветници в съответните населени места, за да могат по-лесно да маркират основните проблеми и приоритети в предстоящия им мандат.

Към 2018 година община Смолян има най-високи нива на общински дълг от всички общини с над 13 млн. лв. По отношение на данъците няма нито значителна разлика между общините, нито значителна разлика в ставките от 2008 г. насам. Изглежда, че общините не гледат на политиката спрямо местните данъци като удачен инструмент за стимулиране на местното развитие. Монтана и Смолян се открояват като двете общини усвоили европейски средства.

Икономическата активност и инвестициите за областните градове не изостават от средните за страната нива на Брутен вътрешен продукт и брутна добавена стойност. Най-висок БВП на глава от населениет има в Смолян, Търговище. Разград и Монтана. Община Смолян е лидер по отношение на коефициентите на икономическата активност и заетост.

По отношение на демографската ситуация в страната всички общини с изключение на Кърджали и Кюстендил имат естествен прираст, който е по-нисък от средните за страната нива. Забелязва се осезаемо влошаване спрямо 2008 г., когато общините имат по-висок естествен прираст от средния за страната. През 2008 г. Разград, Търговище, Кюстендил, Кърджали и Смолян имат естествен прираст по-висок от средния за страната.

Състоянието на инфраструктурата в горепосочените общини е сравнително сходно. Смолян изостава от другите и няма пътища от първокласно качество, няма и жп линии. Смолян е лидер в показателните за дейността на туристическия бранш, в Ловеч и Силистра имат материална и леглова база, където могат да развиват туризъм, но не се усвоява добре.

Препоръките на ЕКИП са, че данъчната политика е необходим инструмент за стимулирането на развитието на малките областни центрове, опит с обособени икономически-индустриални зони, общините Ловеч, Силистра и Кюстендил се открояват като общините, които имат нужда от най-амбициозна политика за икономическо развитие, рентабилността на общинските финанси в Кърджали и Смолян има нужда от подобрение и подобрение на инфраструктурата в Смолян.

Икономистът Стоян Панчев призова политиците да използват данни, реални числа и да се съсредоточват върху реалните факти, а не върху популизма.

Според Вулджев общините като цяло трябва да се стремят към данъчна децентрализация и данъчна автономност от държавата.

"Само така ще могат по най-добрия начин да се възползват от специфичните дадености на всеки край и, конкурирайки се помежду си, да подобряват икономическите си показатели" смята Георги Вулджев.