През третото тримесечие инспекторите от АДФИ са съставили четири акта за начет и 231 акта за установяване на административни нарушения. Нарушенията са свързани с прилагане на Закона за публичните финанси, Закона за обществените поръчки, Закона за счетоводството, Закона за държавната финансова инспекция и др., съобщиха от агенцията за Държавна финансова инспекция (АДФИ).

Финансовите инспектори идентифицираха 25 "индикатора за измама". По техни изчисления това е с 56% по-малко от предходното, което е показателно за подобряване на финансовата и бюджетната дисциплина в областта на обществените поръчки.

През третото тримесечие на 2018 г. АДФИ приключи 131 финансови инспекции, отчитат от инспекцията. През юли - септември финансовите инспектори са проверени 372 обществени поръчки. Според отчета, това е с 43,6% повече от предходното тримесечие. Общата стойност на обществените поръчки е 268 406 469 лв.

Проверените договори през този период са 2 402, което е 60,3% повече от предишното тримесечие. При инспекциите се констатираха 40 случая на непроведени или неоснователно проведени обществени поръчки за 6 921 088 лв. 

Поверки са направени в Министерството на правосъдието, Министерството на отбраната, дирекция "Управление на собствеността и социалните дейности" при МВР, Агенция по вписванията, БАБХ, Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет, Военномедицинска академия, Дирекция за национален строителен контрол и др. 

В Министерството на правосъдието за периода 2013-2015 г. са проверени общо 37 договора на стойност 10 224 592 и са установени 21 нарушения. 

При Министерство на отбраната за 2015 г. няма установени нарушения, проверен е 1 договор, а стойността е  2 454 167. 

За 2015 г. в дирекция "Управление на собствеността и социалните дейности" при МВР, са открити 5 нарушения, при проверен 1 договор в размер на  7 177 961. 

При Агенцията по вписванията са регистрирани 4 нарушения за 2014 г. Проверена е една обществена поръчка, а стойността е 659 000. 

Една обществена поръчка е проверена в БАБХ, а стойността ѝ е 336 185. 

За периода 2014-2016 г. в държавната агенция за бежанците са установени 25 нарушения, проверени са 36  договора на обща стойност  14 931 383. 

Във Военномедицинска академия има 1 нарушение, проверен е 1 договор на стойност 6 458. 

При дирекцията за национален строителен контрол са поверени 128 договора на обща стойност 1 455 365.