От КНСБ поставиха отново на дневен ред искането си за въвеждане на необлагаем минимум на нивото на минималната работна заплата за страната.

От синдикалната организация представиха на пресконференция предложенията, които са подготвили и се надяват да бъдат включвани в управленската програма на управляващите ГЕРБ и Обединени патриоти.

Какво прави държавата с неизплатените заплати, пита КНСБ

Какво прави държавата с неизплатените заплати, пита КНСБ

Законът е "нефелен", но държавата мълчи, категорични са синдикатите

Любен Томев от КНСБ представи основните предложения. Във финансовта сфера КНСБ настоява и за въвеждане на данък върху финансовите транзакции (1 на сто), както и за разработване на методология и въвеждане на данък "богатство". Синдикатите искат и повишаване на данъка върху приходите от дивиденти от 5 на 10%, а също и допълнителни данъчни стимули за повишаване на квалификацията.

От синдикалната организация смятат, че отговорът на предложенията им ще бъде самата управленска програма.

Според КНСБ трябва да има ежегодно договаряне на минималната работна заплата на национално равнище по ясно разписани механизъм и процедура, съответстващи на Конвенцията на МОТ.

Закъснява дебатът за европейския бюджет и финансовата рамка, припомня Илияна Йотова

Закъснява дебатът за европейския бюджет и финансовата рамка, припомня Илияна Йотова

Вменяват повече правомощия на новия отдел към Европол за борба с тероризма

Синдикатите настояват още в Кодекса на труда да се разпише препоръчителна норма на процентно съотношение (80:20) твърда към подвижна част на брутната заплата на принципа "стимулативният характер на бонусите да надгражда стандарта на основната заплата плюс задължителните доплащания по КТ".

Друга мярка в областта на доходите е еднократно повишаване на минималните размери на допълнителните трудови възнаграждения и последваща ежегодна актуализация съобразно ръста на средната заплата за страната.
Аргументите в тази насока са, че минималните размери на допълнителните плащания за нощен труд (0,25 лв.) и за времето, през което работникът е на разположение на работодателя (0,10 лв.) не са променяни от влизането в сила на НСОРЗ от 2017 г. От тогава досега тези минимуми са се обезценили с 28,3% и според КНСБ те са неадекватни на съвременните социални стандарти.

Друго предложение на синдикатите е свързано с насърчаването на заетостта чрез разнообразни финансови схеми за учене през целия живот. Тук визират секторни фондове за обучение и квалификация, данъчни облекчения за работни места за обучение за работни места в дуалната система и др. Предлагат се и мерки за постоянно повишаване квалификацита на учителите/преподавателите/ и наставниците.

По отношение на социалното осигуряване, КНСБ иска да се ускори увеличението на пенсиите за трудова дейност, заложено в договореностите между социалните партньори през 2016 г., като тежестта на всяка година осигурителен стаж се увеличава ежегодно, така че 1.5 да се достигне през 2024 г. Това означава през 2018 г. Да се приложи 1.2 и всяка следваща година до 2024г. коефициентът да нараства.

Бизнесът против ежегодна актуализация на МРЗ

Бизнесът против ежегодна актуализация на МРЗ

Щяло да има икономически необоснован ръст на заплатите

В сферата на образованието КНСБ предлага в Бюджет 2018 да бъдат предвидени средства за повишаване на заплатите на педагогическите специалисти с 25%.