Правителството гласува увеличаване на капитала на НДК в размер на 28 млн. лв. Това каза на брифинг в Министерски съвет Лиляна Павлова, министър за Българското председателство на Съвета на ЕС 2018. Средствата се отпускат за четири важни компонента.

Най-големият компонент е за провеждането на обществена поръча за система за глобална сигурност. За нея са предвидени 12 млн. лв. Павлова уточни, че се налага провеждането на нова обществена поръчка за изграждането на системите за сигурност и контрол на достъпа. Със задачата е натоварен изпълнителния директор на НДК.

"Предвид повишените и допълнително изпратени нови изисквания за сигурност се налага провеждането на нова обществена поръчка в размер до тази сума, в резултат на която да бъдат изградени специални системи за сигурност на сградата на НДК. Това включва система за видеонаблюдение, система за управление и контрол на достъпа, допълнителна система, в която да са обвързани тези системи", уточни Павлова.

Пари се отпускат и за увеличение на разходите за допълнителни дейности, свързани с осигуряването на сключените вече договори за проектиране, строителство и ремонт на сградата на НДК и съответното ДДС. "При предишното увеличение на капитала на НДК одобрената сума не е била отпусната в пълен размер. Затова отпускаме 7 млн. лв., които са били одобрени в предишно увеличение на капитала на НДК преди година и половина, но не са били отпуснати реално", посочи Павлова.

С тях ще се анексира договорът за строителство и ремонта на сградата и ще се финансират всички дейности, които са допълнително възникнали или не са били предвидени в досегашния договор за строителство.

Следващ компонент включва сума в размер на 1,8 млн. лв. с ДДС за допълнително анексиране на договора за озвучаване и изграждане на съответното оборудване за международния пресцентър, който трябва да бъде изграден в НДК. В досегашния договор това не е било предвидено, уточни министърът.

Срокът, който е предложен в договора за ремонт и оборудване на НДК е 30-ти октомври. По думите на ресорният министър това е крайният срок, ако изпълнителите не се справят с него има предвидени санкции.