Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) отвори офертите в обществената поръчка за изпълнител на строителния надзор при рехабилитацията на 65.5 км третокласни пътища в Южна България.

Със средства от Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г. ще се ремонтират 27 км от път III-866 Смолян - Стойките - Широка лъка, 26 км от път III-507 Кърджали - Мост - Манастир и над 12 км от път IІІ-109 за Мелник.

Обществената поръчка е в 3 обособени позиции.

Позиция 1: Лот 24 Път III-866 Смолян - Стойките - Широка лъка, от км 8+225.53 до км 11+557.32 и от км 26+600 до км 50+484.86, с обща дължина 27.217 км, Област Смолян. Постъпилите оферти за обособена позиция 1 са от:

 • "СОКОЛИЦА ГРУП" ДЗЗД, с участници: "СТРОЙНОРМ" ЕООД, "СЖС БЪЛГАРИЯ" ЕООД, "ЕНЕРДЖИ КОНСУЛТ СМ" ЕООД И "НТСС - КОНСУЛТИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД;
 • "Рутекс"ООД;
 • "Трансконсулт - БГ" ООД;
 • ДЗЗД "Интертри консулт", с участници: "ИНТЕРКОНСУЛТ" ЕООД и "ТРИПОД" ЕООД;
 • ДЗЗД "Консултанти ОПРР 2020", с участници: "СТРОЛ - 1000" АД, "СИНКОНСУЛТ" ЕООД И "ПИ ЕС КОНСУЛТ" ЕООД;
 • Обединение "НАДЗОР РЕГИОНИ", с участници: "СТРОЛ - 1000" АД и "ТРАФИК ХОЛДИНГ" ЕООД;
 • "ПЪТИНВЕСТ-ИНЖЕНЕРИНГ" АД;
 • "Пътконсулт 2000" ЕООД;
 • Обединение "НАДЗОР РЕГИОНИ", с участници: "СТРОЛ - 1000" АД и "ТРАФИК ХОЛДИНГ" ЕООД;

Позиция 2: Лот 25 Път IІІ-109 І-1 - Мелник, от км 0+528 до км 12+815, с обща дължина 12.287 км, област Благоевград. Постъпилите оферти за обособена позиция 2 са от:

 • "Геоексперт България" ЕООД;
 • "Рутекс"ООД;
 • "ТРИ-ЕС" ЕООД;
 • "Трансконсулт - БГ" ООД;
 • ДЗЗД "Консултанти ОПРР 2020", с участници: "СТРОЛ - 1000" АД, "СИНКОНСУЛТ" ЕООД И "ПИ ЕС КОНСУЛТ" ЕООД;
 • Обединение "НАДЗОР РЕГИОНИ", с участници: "СТРОЛ - 1000" АД и "ТРАФИК ХОЛДИНГ" ЕООД;
 • "ТРИ-ЕС" ЕООД;
 • "ПЪТИНВЕСТ-ИНЖЕНЕРИНГ" АД;
 • "Консулт Инженеринг" ООД;
 • "Пътконсулт 2000" ЕООД.

Позиция 3: Лот 26 Път III-507 Кърджали - Мост - Манастир от км 0+055 до км 26+109, с обща дължина 26,054 км, област Кърджали. Индикативна стойност: 300 000 лв. без ДДС. Постъпилите оферти за обособена позиция 3 са от:

 • "Рутекс" ООД;
 • ДЗЗД "ТК-ИНЖЕНЕРИНГ", с участници: "Трансконсулт-БГ" ООД и "Пе енд Пе Инженеринг" ЕООД;
 • ДЗЗД "ЕКО-ЦПИ", с участници: "ЕКОИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД и "Център за пътни изследвания - ЦПИ" АД;
 • ДЗЗД "Консултанти ОПРР 2020", с участници: "СТРОЛ - 1000" АД, "СИНКОНСУЛТ" ЕООД И "ПИ ЕС КОНСУЛТ" ЕООД;
 • Обединение "НАДЗОР РЕГИОНИ", с участници: "СТРОЛ - 1000" АД и "ТРАФИК ХОЛДИНГ" ЕООД;
 • ДЗЗД "СДРУЖЕНИЕ ПЪТКОНСУЛТ 2000- ТРИ ЕС", с участници: "ПЪТКОНСУЛТ 2000" ЕООД и "ТРИ - ЕС" ЕООД;
 • "ПЪТИНВЕСТ-ИНЖЕНЕРИНГ" АД.
 • "Синтел инженеринг" ООД;
 • "Консулт Инженеринг" ООД;
 • "ЕН АР Консулт" ЕООД.