Правителството предоставя 17 млн. лв. допълнителна целева субсидия на общините за капиталови разходи, реши днес Министерски съвет.

Средствата са от преизпълнението на приходите по републиканския бюджет за 2006 г.

С предоставения допълнителен финансов ресурс ще се подпомогне изграждането на важни за общините инфраструктурни обекти и ще се намали делът на незавършеното строителство.

Точният размер на целевата субсидия за капиталови разходи на всяка община е посочен в Приложение №11 към Закона за държавния бюджет на Република България за 2006 г.

Според Приложението най-голяма субсидия ще получи Столична община - 1.2406 млн. лв., последвана от община Пловдив със субсидия от 314.1 хил. лв., община Варна (304.7 хил. лв.), община Габрово (250.3 хил. лв.) и община Cтара Загора (243.9 хил. лв.).