Сдружението на производителите на растителни масла настоява България да приеме обещания режим за внос на слънчоглед от Украйна. Това се казва в позицията до медите. В нея се настоява страната ни да запази лидерското си място на най-голям износител на слънчогледово олио в Европейския съюз (ЕС).

Припомня се, че 30 ноември е крайният срок, в който страната трябва да потвърди лицензионния режим за износ на слънчоглед и други земеделски продукти, и вносът в България от Украйна да се възобнови за първи път от април тази година.

Настоява се това да се направи без налагане на административни ограничения от българска страна.

Зърнопроизводители алармират, че слънчоглед от Украйна се внася като румънски

Зърнопроизводители алармират, че слънчоглед от Украйна се внася като румънски

В същото време българският слънчоглед трудно се търгува, а цената му пада

Преди осем месеца вносът на маслодайни култури от Украйна беше спрян. Това доведе до системен недостиг на суровина, спад на производството с над 30% и огромни загуби, временно затваряне на заводи и освобождаване на служители, както и неизпълнение на договори.

Ние се приемат опитите за противопоставяне между интересите на преработвателния бранш и земеделците, защото и от двете страни стои български бизнес, който очаква балансирани и работещи решения от държавата. Количествата слънчоглед и рапица, които браншът внася, не се конкурират с производството от българските земеделски стопани, доколкото има гарантиран капацитет за преработка, свободен пазар за износ, а цените се определят от международните пазари.

Сдружението твърдо се противопоставя на досегашната политика на Министерство на Земеделието и Храните, тъй като международни пазари, спечелени за българска продукция, да бъдат загубени за сметка на големи интернационални компании.

Има риск и през 2024 година браншът да бъде принуден да премине към затваряне, с произтичащите от това тежки негативни последици. Този вариант би донесъл единствено огромни щети на българската икономика и бюджета на държавата, убедени са от сдружението.

Сдружението на производителите на растителни масла и маслопродукти в България обединява повечето маслопреработвателни предприятия в страната. В компаниите му работят над 10 000 български граждани, и директно или косвено се осигурява поминък на над 50 000 души.

Производители на олио си искат украинския слънчоглед

Производители на олио си искат украинския слънчоглед

От бранша се оплакаха на ЕК от забраната за внос на украински селскостопански продукти